kuriame lietuvos ateiti

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.V-1206 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“, sąrašo patvirtinimo“ projektas “Ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje” (toliau – Projektas) buvo įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, o 2009 m. rugsėjo 3 d. buvo pasirašyta šio Projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektui įgyvendinti skirta iki 5.016.742,64 Lt.

 Pagrindinis Projekto tikslas – gerinti ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos paslaugų kokybę bei jų prieinamumą VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje.

Iš gaunamų paramos lėšų numatoma:

  •  Rekonstruoti Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus patalpas  (apie 1700 kv.m)  ir  Dienos chirurgijos skyriaus operacinių bloko patalpas (apie 289 kv.m). Šiai veiklai numatyta skirti iki 3.417.480,00 Lt;
  •  Įsigyti Priėmimo-skubios pagalbos skyriui A tipo greitosios medicinos pagalbos automobilį (skiriama iki 170.000,00 Lt);
  • Įsigyti Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriui ir Dienos chirurgijos skyriui būtiną medicinos įrangą (skiriama iki 1.159.401,00Lt).

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. rugsėjo 3 d., pabaiga – 2012 m. gegužės 31 d.

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė. Antakalnio g. 57, Vilnius