Vilniaus miesto klinikinė ligoninė siūlo darbą:

Archyvarui:

atlyginimas nuo 704 Eur (bruto), dirbant 1,0 etato darbo krūviu.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos (toliau - LR) archyvų įstatymu, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvo darbą;
 • žinoti dokumentų (bylų) parengimo saugoti ir jų naudojimo tvarką, nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų įforminimo tvarką;
 • žinoti medicininių dokumentų saugojimo terminus, ir perdavimo valstybės archyvui tvarką;
 • žinoti dokumentų nurašymo ir atrinkimo naikinti tvarką;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • priima iš skyrių dokumentus saugoti, tikrina jų įforminimą, bylų sudarymą;
 • nustatyta tvarka aprašo ir sistemina dokumentus; sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus bei jų tęsinius; rengia atrinktų naikinti dokumentų aktus; surašo bylų dingimo aktus;
 • rengia nuolat saugomas bylas ir dokumentus nustatyta tvarka perduoda į valstybinį archyvą.
 • pateikia iš archyvinių bylų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus, atsakymus į paklausimus ir juos tinkamai registruoja;

Norinčius prisijungti prie Vilniaus miesto klinikinės ligoninės komandos kviečiame savo CV siųsti el. paštu r.trakymiene@vmkl.lt

 Įdarbinimo klausimais kreiptis į Vilniaus miesto klinikinės ligoninė Statistikos skyriaus vedėją,  tel. +370 69367415, (8 5) 234 3896

Konfidencialumą garantuojame.  Informuosime tik pokalbiui pakviestus kandidatus.

Mus sveikina

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

Korespondenciją siųsti Antakalnio g. 124, Vilnius 10200  spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt