Atlyginimas nuo 1553 Eur (bruto), dirbant 1,0 etato darbo krūviu.

Reikalavimai:

Teisę verstis medicinos biologo praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs medicinos biologo profesinę kvalifikaciją.

1. Medicinos biologo profesinė kvalifikacija įgyjama universitete baigus medicinos biologijos magistrantūros studijų programą. Užsienyje įgyta medicinos biologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Medicinos biologo profesinę kvalifikaciją įgijusiais taip pat laikomi asmenys, turintys patvirtinamuosius dokumentus, kad iki 2019 m. lapkričio 1 d. universitete yra baigę:

2.1. vienpakopes 5,5 metų (11 semestrų) trukmės biologijos studijas;

2.2. vienpakopes 5 metų trukmės biologijos arba molekulinės biologijos, arba mikrobiologijos, arba chemijos, arba biochemijos, arba biofizikos, arba veterinarijos studijas, arba sanitarijos, epidemiologijos ir higienos studijų programą ir papildomai vieną iš šių mokymų: ne trumpesnes kaip 3 mėnesių trukmės laboratorinės medicinos mokymo programas „Klinikinė laboratorinė diagnostika“ arba „Bakteriologija“ arba ne trumpesnius kaip 3 mėnesių trukmės specializacijos kursus „Klinikinė laboratorinė diagnostika“, arba kelių dalių, ne trumpesnių kaip 72 valandų trukmės, laboratorinės medicinos mokymo programas, kurių bendra trukmė yra ne mažesnė kaip 3 mėnesiai;

2.3. magistrantūros biologijos arba genetikos, arba molekulinės biologijos, arba mikrobiologijos, arba chemijos, arba biochemijos, arba biofizikos, arba veterinarijos studijas ir papildomai vieną iš šių mokymų: ne trumpesnes kaip 3 mėnesių trukmės laboratorinės medicinos mokymo programas „Klinikinė laboratorinė diagnostika“ arba „Bakteriologija“ arba ne trumpesnius kaip 3 mėnesių trukmės specializacijos kursus „Klinikinė laboratorinė diagnostika“, arba kelių dalių, ne trumpesnių kaip 72 valandų trukmės, laboratorinės medicinos mokymo programas, kurių bendra trukmė ne mažesnė kaip 3 mėnesiai;

2.4. studijas ar studijų programas, nurodytas Lietuvos medicinos normos 2.2 ir 2.3 papunkčiuose, ir papildomai užsienio valstybių aukštosiose mokyklose arba užsienio valstybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose laboratorinės medicinos mokymo programą arba specializacijos kursus, atitinkančius tuo laikotarpiu vykdytus mokymus Lietuvoje;

2.5. magistrantūros biologijos arba genetikos, arba molekulinės biologijos, arba mikrobiologijos, arba biochemijos studijas ir ne mažiau kaip 100 valandų trukmės specializuoto profesinio kvalifikacijos tobulinimo programas bei turintys ne trumpesnę kaip 3 metų medicinos biologo arba medicinos mikrobiologo darbo patirtį laikotarpiu nuo 2014 m. iki 2019 m.

 

Norinčius prisijungti prie Vilniaus miesto klinikinės ligoninės komandos kviečiame savo CV siųsti el. paštu r.puodziuviene@vmkl.lt

Įdarbinimo klausimais kreiptis į Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Personalo skyrių,                    tel. 8670 16334, (8 5) 234 2441

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik pokalbiui pakviestus kandidatus.

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

Korespondenciją siųsti Antakalnio g. 124, Vilnius 10200  spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt