Neįgaliesiems
    

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė su Antakalnio klinika

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2016 metai

2017 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

IV ketv. (darbuotojui)

Administracija

2.446

6

2504

Gydytojai

1.069

394

1134

Slaugos personalas

730

560

839

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

626

277

648

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

483

440

541