Neįgaliesiems

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė su Antakalnio klinika

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2016 metai

2017 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

III ketv. (darbuotojui)

Administracija

2.446

6

2387

Gydytojai

1.069

377

1142

Slaugos personalas

730

566

791

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

626

280

637

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

483

433

528