kuriame lietuvos ateiti

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.V-1206 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“, sąrašo patvirtinimo“ projektas “Ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje” (toliau – Projektas) buvo įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, o 2009 m. rugsėjo 3 d. buvo pasirašyta šio Projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projektui įgyvendinti skirta iki 5.016.742,64 Lt.

 Pagrindinis Projekto tikslas – gerinti ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos paslaugų kokybę bei jų prieinamumą VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje.

Iš gaunamų paramos lėšų numatoma:

  •  Rekonstruoti Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus patalpas  (apie 1700 kv.m)  ir  Dienos chirurgijos skyriaus operacinių bloko patalpas (apie 289 kv.m). Šiai veiklai numatyta skirti iki 3.417.480,00 Lt;
  •  Įsigyti Priėmimo-skubios pagalbos skyriui A tipo greitosios medicinos pagalbos automobilį (skiriama iki 170.000,00 Lt);
  • Įsigyti Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriui ir Dienos chirurgijos skyriui būtiną medicinos įrangą (skiriama iki 1.159.401,00Lt).

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. rugsėjo 3 d., pabaiga – 2012 m. gegužės 31 d.

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt