Nervų ligų skyrius

 ADRESAS: Antakalnio g. 124, Vilnius

 

LANKYMO TVARKA. REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS.

 • Nervų ligų skyriaus pacientai lankomi II ir IV nuo 12.00 iki 14.00 val.
 •  Kiekvienam lankytojui prie durų matuojama kūno temperatūra, klausiama dėl koronavirusinės infekcijos simptomų bei izoliacijos, pateikiamas užpildymui ,,Lankytojo registracijos lapas“.
 • Kiekvienas lankytojas privalo dėvėti kaukę. Nedėvėti kaukių leidžiama tik neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
 • Lankytojas prieš patekdamas į skyrių ir išeidamas iš jo privalo dezinfekuoti rankas.

DĖMESIO! SAVAITGALIAIS IR ŠVENČIŲ DIENOMIS PACIENTAI NELANKOMI.

Išskirtiniais atvejais pacientai gali būti lankomi tik su skyriaus vedėjo leidimu.

Pacientą lankyti gali tik asmenys:

- neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija; 

asmenys, kurie yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

 •  praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
 •  praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
 •  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;
 •  po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; - asmenys, kurie atliko COVID-19 tyrimą ir gavo neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 48  valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą.
 •  - asmenys, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

 LANKYMO LAIKAS IR TVARKA

 • Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo.
 • Lankymo trukmė – iki 15 min., daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas.
 • Palatoje būtina laikytis saugaus atstumo, ne mažiau 1 m.
 • Palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę. Jei daugiavietėje palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės negali, ją uždeda palatos slaugytojas ar slaugytojo padėjėjas.

 

Pacientams gali būti perduodami reikalingi daiktai ar maisto produktai.

 

PACIENTAMS SKIRTOS SIUNTOS PERDUODAMOS KASDIEN nuo 14.00 val. iki 16.00 val. PRIE VAIKŲ  ALERGOLOGIJOS SKYRIAUS IŠ PARKO PUSĖS.

Užrašykite paciento vardą, pavardę, skyriaus pavadinimą ir palatos numerį. Maisto produktai ar kiti daiktai turi būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti.

Labai prašome riboti lauknešėlio turinio kiekį ir svorį dėl infekcijos išvengimo ir vietos stokos reanimacijos palatose.

 

 

  

LANKYTOJAI PRIVALO PATEIKTI:

- lankytojo vardas, pavardė (pateikiamas asmens dokumentas – pasas / asmens tapatybės kortelė / vairuotojo pažymėjimas / pensininko pažymėjimas / studento pažymėjimas);

- telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

- nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis.

 • PASKIEPYTIEMS asmenims – vakcinacijos įrašas ESPBI IS, kuris pateikiamas atspausdintas arba išsaugotas skaitmeniniu formatu arba parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS mobiliajame įrenginyje;
 •  
 • PERSIRGUSIEMS asmenims – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronavirusine infekcija), arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatas (duomenų) protokolas, kuris pateikiamas arba išsaugotas skaitmeniniu formatu arba parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS mobiliajame įrenginyje;
 •  
 • SARS-CoV-2 PGR tyrimas, atliktas ne anksčiau nei prieš 48 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, ar antigeno testo, atlikto ne anksčiau nei prieš 48 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, neigiamą atsakymą;
 •  
 • Galimybių pasas, kuris pateikiamas atspausdintas arba išsaugotas skaitmeniniu formatu arba parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS mobiliajame įrenginyje.

Lankytojų duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais:

- lankytojų duomenys saugomi 21 dieną nuo paciento paskutinės  lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami;

- pacientų duomenys neatlygintinai gali būti teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC)  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

- reikalingi duomenys pateikiami NVSC ne vėliau  kaip per 2 darbo dienas, tik gavus NVSC prašymą;

- už savalaikį lankytojo duomenų sunaikinimą atsako skyrių vyresnieji slaugos administratoriai / vyresnieji akušeriai.

- Ligoninės darbuotojams, vykdantiems lankytojų registravimą, draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyta šio aprašo 4.1 ir 4.2. papunkčiuose.

PACIENTĄ LYDINČIŲJŲ ASMENŲ TEISĖS

Sunkios būklės pacientą į Ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius gali lydėti asmuo, atitinkantis visus aukščiau išdėstytus reikalavimus.

Lydintis asmuo turi neturėti simptomų dėl COVID-19 ligos ar kitų ūmių kvėpavimo takų infekcijos simptomų: kosulio, karščiavimo (37,3°C ir daugiau), uoslės praradimo / skonio netekimo, pasunkėjusiokvėpavimo,  viduriavimo  ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos;

Atvykus būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius).

Lankytojas turi teisę gauti informaciją apie pacientų lankymo tvarką ir sąlygas telefonu, skambinant į skyrių, kuriame hospitalizuotas pacientas, internetiniame puslapyjeir kitomis elektroninėmis / ryšio priemonėmis.

Pagal PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus

2021 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr. V1-181/21(1.1.)

 

KONTAKTAI

Skyriaus vedėjas Kęstutis Kudžma (8 5) 274 3870
Vyresn. slaugos administratorė Neringa Skvereckaitė                                       
Slaugytojų postas (8 5) 274 3872
Gydytojų kambarys (8 5) 274 3871

 

PERSONALAS

Skyriaus vedėjas gydytojas neurologas Kęstutis Kudžma.

Gydytojai neurologai: Vita Dudienė, Rasa Papinigienė.

Vyresnioji slaugos administratorė Neringa Skvereckaitė.

Bendrosios praktikos slaugytojos: Eglė Baranauskaitė, Danguolė Ibragimova, Evelina Simanovič, Regina Norkūnienė, Lina Mazlaveckienė, Liudmila Antonova, Enrika Dovgerd, Renata Girdžiušaitė, Sigita Vildienė, Renata Piščalova, Regina Nagaiceva.

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

Korespondenciją siųsti Antakalnio g. 124, Vilnius 10200  spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt