Korupcijos prevencija

Informuojame, kad Tarptautinei antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje, kuris, planuojama, vyks Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose 2017 m. gruodžio 7 d., bus teikiami apdovanojimai už 2017 m. veiksmingas antikorupcines iniciatyvas (veikla (akcijos, renginiai), kurios tikslas – korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kreipimaisi, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2017 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos sektoriuje: antikorupciniai projektai, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kitos korupcijos prevencijos veiklos ir priemonės, kurias siūloma įgyvendinti sveikatos priežiūros sektoriuje).

  1. Kyšis yra duodamas už teisėtą ar neteisėtą veikimą, o dovana pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas.

Šiuo atveju aktualios teisės normos ir jų aiškinimas:

1.1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) XXXIII skyrius reglamentuoja nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Šio skyriaus 230 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad šiame skyriuje nurodytas kyšis yra bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus. Kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir papirkimo subjektas yra specialusis – valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo. Tokie asmenys apibrėžti BK 230 straipsnio 1 – 3 dalyse. Sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys gydytojai pagal BK 230 straipsnio 3 dalį laikytini asmenimis prilygintais valstybės tarnautojams.

Svarbu pažymėti, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atsako pagal BK už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį, arba kyšio priėmimą tiek už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tiek ir už išimtinę padėtį ar palankumą. Taigi ši nusikalstama veika laikoma baigta nuo bet kurios iš alternatyvių veikų padarymo momento. Baudžiamajai atsakomybei už kyšininkavimą kilti nėra privalomas didelės žalos požymis.

 

DOVANŲ ĖMIMO IR TEIKIMO PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

  1. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje[1], (ir jiems prilyginti asmenys) už savo darbą gauna atlygį ir jokio papildomo atlygio jie priimti negali, nes Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau – BK) apibrėžia, kad kyšininkavimas (BK 225 str.), prekyba poveikiu (BK 226 str.), papirkimas (BK 227 str.), piktnaudžiavimas (BK 228 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 str.) yra nusikaltimai, bei jas uždraudžia.

 

 

Gerbiamieji kolegos, mūsų ligoninės pacientai ir jų artimieji,

 Labai prašome Jūsų visų prisijungti prie valstybės skatinamos iniciatyvos pasiekti, kad medikų ir pacientų bendravimas būtų grindžiamas geranoriškumu ir dėkingumu, o ne dabar visuotinai paplitusiu kyšių davimu.

Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ypatingas dėmesys yra skiriamas ne tik gydymo kokybei, bet ir korupcijos prevencijai. Mes esame suinteresuoti, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų, todėl asmenis, susidūrusius su korupcinio pobūdžio veiksmais, kviečiame netylėti, o pranešti apie tai ligoninės administracijai.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu.

Raginu visus įstaigos darbuotojus atsakingai ir aktyviai pacientams patarti, kur kreiptis susidūrus su korupcija, aiškinti žmonėms, kad VMKL teikia sveikatos priežiūros paslaugas už valstybės mokamą atlyginimą, o „neformalūs“ mokėjimai įžeidžia medicinos darbuotoją. Didžiausias mūsų darbo įvertinimas yra pagerėjusi sveikata ir nuoširdi Jūsų padėka, todėl kviečiu ir siūlau už suteiktas paslaugas medikams padėkoti ne dovanomis, o nuoširdžiu ačiū.

Saugokite savo sveikatą, rūpinkitės savimi, o mes visada pasirengę Jums padėti. 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorius dr. Narimantas Markevičius

 

PRANEŠKITE:

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, PRANEŠKITE apie tai:

 

Jei susiduriate su kyšininkavimu, kai gydytojas ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio, PRANEŠKITE:

  • STT karštąja linija (+370 5) 266 3333 arba el. paštu: pranesk@stt.lt 
  • SAM pasitikėjimo telefonu +370 800 66004 arba el. paštu: korupcija@sam.lt  

 

Į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ar kitus kriterijus. Kreiptis reikėtų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje:

- Lina Voroneckienė, teisininkė, kab. Nr. 17, tel. (8 5) 234 3876, el. paštas: l.voroneckiene@vmkl.lt

- dr. Gintautas Oleka, VMKL direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei slaugai ir konsultacinei pagalbai, tel. (8 5) 210 4509, el.  paštas: g.oleka@vmkl.lt    

- Rasuolė Asanavičienė, VMKL Antakalnio filialo direktoriaus pavaduotoja organizaciniam darbui, tel. (8 5) 274 3858, el. paštas: r.asanaviciene@vual.lt , Antakalnio g. 124, Vilnius.

 

Kreipantis raštu pageidautina nurodyti: 

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti Jūsų manymu reikšmingas aplin kybes;
  • ant voko nurodyti: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui, VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, Vilnius, LT-10207.

 

STT informuoja, kad asmenys, duodami kyšį medikui, daro nusikaltimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. 

STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 str.), tarpininko kyšininkavimą (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.       

VMKL atkreipia gyventojų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė LR Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. 

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės reglamentuoja, kaip privalo elgtis įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba gavę apie tai informacijos. 

 

Korupcijos prevencijos programos tikslams įgyvendinti VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė parengė priemonių planą 2017 – 2019 metams, kuriame numatytos įvairios priemonės darbuotojų bei visuomenės švietimui apie korupcijos prevenciją, Ligoninės veiklų koregavimui, siekiant skaidrumo bei efektyvumo, viešųjų pirkimų proceso tobulinimo ir kt.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 45 19, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt