LGS Vilniaus rajono filialo narių susirinkimas

Dalyvavo 43 nariai.

Susirinkimą pradėjo LGS Vilniaus raj. filialo l.e.p pirmininkė R. Jurgilienė. Buvo išrinkti: pirmininkaujantis LGS VRFpirmininkės pavaduotojas gyd. Ž. Karvelis ir  sekretoriaujanti gyd. V. Navickienė.

Susirinkime dalyvavo LGS viceprezidentas R. Taločka. Savo pasisakyme padėkojo už kvietimą, palinkėjo išrinkti naują, aktyvią valdžią. Toliau kalbėjo apie LMS ir LGS santykius- kad abiejų organizacijų tikslai panašūs, konfliktų neatžymi ir, kad LGS atvira visiems pasiūlymams. Pažymėjo, jog nuvylė pastarosios trejos derybos su ministerija, jog susirenka vis kiti atstovai, kurių skiriasi požiūriai ir problemų pristatymai. Vicepirmininkas pabrėžė, jog LGS yra senesnė, turinti tradicijas, teisininkus bei didesnę patirtį ir priminė, kad jų tikslas iki 2020 metų pasiekti vidutinį gydytojų atlyginimą iki 2500 eurų( 3VDU). Taip pat paminėjo, kad respublikinės ir universitetinės ligoninės yra ataskaitingos ministerijai, todėl skiriamos lėšos iš PSDF biudžeto(8 proc) yra geriau kontroliuojamos. Tačiau rajonų ir savivaldybių įstaigų lėšas kontroliuoja vietinė administracija.  Vienas iš LGS numatomų veiksmų sukurti padalinį, kontroliuojantį lėšų paskirstymą.

Toliau viceprezidentas atsakinėjo į užduotus klausimus. Iš auditorijos buvo pasiūlymas šaukti neeilinį LGS suvažiavimą, perrinkti prezidentą. Į tai buvo atsakyta- „o kas norėtų juo būti, nešti atsakomybę bei tokį krūvį ant savo pečių?“  LGS suvažiavimas tai parodė – kandidatų buvo tik vienas ir buvo nutarta sutrumpinti prezidento kadenciją dvejiems metams, per kuriuos atsiras naujų, principingų ir aktyvių žmonių, kurie tęs pradėtą darbą.Taip pat buvo pasiūlyta keisti mokslo programą, labiau įtraukti į medicinos veiklą studentus, sukurti fondą pensijinio amžiaus medikams. Buvo užduoti klausimai apie LGS lėšas, draudimus, kokia draudimo bendrovė dirba su LGS ( BTA draudimas), ir apie žalos be kaltės įstatymą, kurio svarstymas laikinai suspenduotas.

  Po to kalbėjo VMKL Antakalnio filialo Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Kiršienė. Pirmininkė kalbėjo apie aktualias problemas , sujungus abi klinikas, apie kilusius nesutarimus, ruošiant  ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą. Pažymėjo, kad paruoštas ir išsiųstas raštas nuo visų ligoninės profsąjungų ligoninės administracijai , savivaldybei bei stebėtojų tarybai. Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje vykstančius pokyčius ir, vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties 5.2,5.11 ir 5.12 punktais prašoma pakeisti VMKL DU 15 punktą taip :

  1. Bazinis dydis turi būti peržiūrėtas, keičiantis finansavimo iš PSDF biudžeto sąlygoms, teisės aktams bei atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms. Vadovaujantis teisės aktais, bazinis dydis gali būti peržiūrėtas atskiroms darbuotojų grupėms.

Atsakydama į iš auditorijos užduotą klausimą ar „Jūs esate iš tų 4, pasirašiusių DU nustatymo tvarką, ir kodėl darbo grupė buvo sudaryta iš 5 administracijos narių ir tik iš 4 profesinių sąjungos narių, SADPS pirmininkė R. Kiršienė atsakė- „Su administracija galima kalbėtis tik tuomet, kai su mumis kalbama. Pasirašėm todėl, kad komisijos pirmininkas E. Pabarčius perspėjo, kad jei nepasirašysim, bus paleista ši darbo grupė ir bus sudaryta nauja. Nauja darbo grupė- tai ne būtinai iš profsąjungos narių“.

LGS VRF pirmininkės pavaduotojas gyd. Ž. Karvelis informavo apie ataskaitinės konferencijos formatą, aptarta Valdybos ir Tarybos rinkimai. Vienbalsiai pritarta,kad konferencijoje dalyvauja visi norintys LGS nariai, tačiau balsuoja tik delegatai. Delegatai renkami  santykiu 1:5  LGS narių

Susirinkimo pabaigoje nutarta:

Rinkiminė – ataskaitinė LGS Vilniaus raj. filialo  konferencija įvyks

  1. 01. 11. 14 val. VMKL didžiojoje auditorijoje.

 

LGS Vilniaus raj. filialo

l.e.p pirmininkė

Raimunda Jurgilienė

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt