Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TVARKA 

PASLAUGŲ KAINOS »

 

Gerbiamieji pacientai,

Šalyje esant pandeminei situacijai dėl COVID-19 ligos, saugodami save ir kitus už suteiktas paslaugas prašome atsiskaityti mokėjimo kortelėmis.

 

Gerbiamieji pacientai, 

Kiekvienas fizinis asmuo turi juridinę teisę savanoriškai paremti konkretų ligoninės padalinį (skyrių, kliniką, poskyrį). Norimą paramos sumą galima pervesti į VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Paramos sąskaitą Nr. LT387044060007990177, apmokėjimo nurodyme įrašant, kokiam skyriui skiriama parama. 

 

PACIENTO ATMINTINĖ DĖL DUOMENŲ APIE STACIONARE SUTEIKTAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS IR ŠIŲ PASLAUGŲ KAINAS GAVIMO

Jei einamąjį mėnesį Jus išrašo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turite teisę, pasibaigus kitam mėnesiui, nemokamai gauti duomenų suvestinę apie stacionare Jums suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

Norėdamas (-a) gauti šią duomenų suvestinę, Jūs turite asmeniškai kreiptis į teritorinę ligonių kasą ar teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą (į teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje dėl duomenų suvestinės raštu nesikreipiama – tik asmeniškai) ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją. Dėl šios suvestinės išdavimo gali kreiptis ir Jūsų atstovas, pateikdamas savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat Jūs turite galimybę internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą (www. epaslaugos.lt) arba per elektroninės bankininkystės sistemas gauti duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), Jums suteiktas nuo 2000 m. sausio 1 d., ir šiuo laikotarpiu Jums išrašytus vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

 

PATVIRTINTA

 Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2013 m. liepos 22 d. įsakymu

Nr. V-710