2010 04 30

ziedas2010 04 30

Persiųsta

LR Sveikatos apsaugos ministerija

Esu II grupės invalidė, jau 34 metus sergu kraujospūdžiu. 2009 m. spalio 24 d. pakliuvau į Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Nefrologijos skyrių.

Gerb. Ministre, kad Jūs žinotumėte, kokia yra pasiryžusi ir atsidavusi savo darbui, savo profesijai Nefrologijos skyriaus vedėja Elita Gruodytė! Reikia matyti, kaip Ji dirba, kaip išklauso smulkmenų, savo išvaizda ir savo žiniomis suteikia žmogui viltį, paguodą, ramybę. Tokių žmonių, atsidavusių savo darbui negalima apeiti. Prašau Jus atžymėti daktarę E.Gruodytę taip, kad visa Lietuva žinotų, kokių mes turime gydytojų specialistų. AČIŪ.

Taip pat noriu pabrėžti ir palatos gydytojos Palmiros Labašauskienės darbą. Po kelis kartus užeina į palatą, rūpinasi, paklausia, kaip sveikata, ar tinka vaistai, su švelnia šypsena išklauso, pasiteirauja, keičia vaistus, ieško geriausių, tinkamiausių. Ačiū jai už šilumą ir rūpestį.

Atskirai reikia pažymėti ir mūsų palatos seselę Aną Šnurovienę. Tikra bitutė, sukasi tarp ligonių, viską tvarko.

Negaliu apeiti ir naktinių seselių Sigitos Taurelytės, Jurgitos Kazlauskienės, Loretos Vaišnorienės, Loretos Šaluchienės, Andželos Urbonienės.

Gerb. Ministre, mes, ligonės, gulinčios Nefrologijos skyriuje 509 palatoje, nuoširdžiai prašome atžymėti darbą šių žmonių, kad sužinotų ne tik ligoninės kolektyvas, bet ir visa Lietuva. Sveikatos Jums!

Su pagarba Klavdija Sivskaja, Janina Boguševič, Sofija Bukauskienė