2011 03 10ziedas

Dėkojame med. seselei Rimai Alfavickienei iš 1-ojo Vaikų ligų skyriaus. Mes buvome sužavėti Jūsų darbu, rūpestingumu ir profesionalumu. Mūsų vaikas irgi liko Jumis patenkintas. Duok Dieve Jums sveikatos.

Pagarbiai, Renata Sakiržinic