LIGONINĖS VEIKSMŲ PLANAS PASKELBUS ŠALYJE KARANTINĄ DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto

Klinikinės ligoninės direktoriaus

2020 m. kovo 16  d.

įsakymu Nr. V1 -86 /20(1.1.)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS

VEIKSMŲ PLANAS, PASKELBUS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE KARANTINĄ

1. Nuo 2020 m. kovo 16 d.:

1.1. uždrausti pacientų lankymą ligoninėje veiklos adresais  Antakalnio g. 57, Vilniuje, ir Antakalnio g. 124, Vilniuje, atsakingas direktoriaus pavaduotojas medicinai. Už sunkių pacientų lankymo leidimų išdavimą yra atsakingi gydomųjų skyrių vedėjai;

1.2. uždaryti ligoninės įėjimus, paliekant tarnybinį įėjimą ligoninės darbuotojams. Savaitgaliais ir švenčių dienomis įėjimas -  per priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius, atsakingas direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai ir ūkiui;

1.3. ligoninės (veiklos adresu Antakalnio g. 57, Vilnius) tarnybinio įėjimo duris kasdien  atrakinti nuo 630 val. iki 830 val. ir nuo 1400 val. iki 1630 val.; tarnybinio įėjimo duris į ligoninės administracijos patalpas (veiklos adresu Antakalnio g. 57, Vilnius) atrakinti darbo dienomis (pirmadienio – penktadienio) nuo 630 val. iki 1800 val.; ligoninės (veiklos adresu Antakalnio g. 124, Vilnius) įėjimo į stacionarą duris kasdien  atrakinti nuo 700 val. iki 900 val. Atsakingas  direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir ūkiui. Įeinant į ligoninės patalpas darbuotojas privalo pateikti darbo pažymėjimą;

1.4. užrakinti įėjimus į  ligoninės skyrius, atsakingas direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai ir ūkiui.

2. Nuo 2020 m. kovo 16 d.:

2.1.  sustabdyti planinę pacientų hospitalizaciją, planines, gyvybiškai nebūtinas operacijas  VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, atsakingi priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių vedėjai, padalinių vadovai;

2.2.  sustabdyti Motinystės centro veiklą, atsakingas Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas;

2.3.  sustabdyti Aviacijos medicinos centro, Alergologijos centro ir Odontologinės ortopedijos skyriaus veiklą, atsakingas Poliklinikos vedėjas;

2.4.  neteikti ambulatorinių medicininės reabilitacijos konsultacijų ir paslaugų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose;

2.5. Poliklinika:

2.5.1. teikia paslaugas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos priemonių išrašymą, konsultacijas, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, gydytojų tarpusavio konsultacijas, būtinųjų tyrimų paskyrimą, slaugytojų konsultacijas;

2.5.2. atideda planines konsultacijas, diagnostines, profilaktines ir gydomąsias paslaugas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;

2.5.3. riboja paslaugų namuose teikimą, išskyrus ambulatorines slaugos paslaugas namuose;

2.5.4. atideda odontologijos paslaugų teikimą, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.

3. Klinikų vadovams užtikrinti  darbo organizavimą padaliniuose.

4.  Ligoninės darbuotojai, dirbantys padaliniuose veiklos adresu Antakalnio g. 57, Vilnius ir veiklos adresu Antakalnio g. 124, Vilnius, esant būtinybei, gali būti perkelti dirbti į kitus skyrius.

5. Inžinerinio skyriaus technikams (Antakalnio g. 57, Vilnius) įleisti maisto tiekėjo darbuotojus, pristatančius  pacientams maistą, per vidinio kiemelio įėjimą (2 a.), atsakingas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir ūkiui.

6. Pacientams skirtas siuntas priiminėti nuo 17.00 val. iki 18.00 val., atsakingas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir ūkiui.

7. Atšaukti ligoninėje numatytus renginius, mokymus, kursus, konferencijas. Sustabdyti studentų mokymo procesą ligoninėje, atsakingas Personalo skyriaus viršininkas.

8. Karantino laikotarpiu atostogos darbuotojams bus suteikiamos atskiru direktoriaus sprendimu (įsakymu).

_________________________________