Pacientų prisirašymo prie VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikos tvarka karantino metu

 

Vykdant LR SAM ministro įsakymą ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 583 ,,DĖL GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKOS“ PAKEITIMO 2020 m. kovo 26 d. Nr. V-554

Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą), užpildo, pasirašo ir pateikia elektroniniu būdu „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ formą Nr. 025-025-1/a (forma pridedama).

Pacientas pasirašęs formą, kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir nuskenuotus ( nufotografuotus ) dokumentus turi atsiųsti el. paštu: registratura@vmkl.lt

Prašymo formos Nr. 025-025-1a originalą, asmuo turi pateikti per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) PASPĮ ar ASPĮ, prie kurios prisirašė ir sumokėti mokestį.