Padėka laikraštyje "Švenčionių kraštas"

Praėjusią savaitę ligoninės pašto dėžutę pasiekė vokas su laikraščiu "Švenčionių kraštas" ir trumpu laiškučiu:

"Gerb. Direktoriau, 2020 m. lapkričio mėn. pabaigoje dėl viruso teko gydytis ir pasveikti Jūsų ligoninėje. Atkreipiau dėmesį į darnų ir kokybišką ligoninės medikų darbą ir negalėjau tuo nepasidalinti su regiono skaitytojais. Dėkingas, jog redaktorius A. Jakštas nepabijojo paskelbti šiek tiek kitokią nuomonę apie pasaulį ištikusią bėdą.

Viliuosi, kad šis straipsnis galbūt sudomins ir Jūsų ligoninės medikus. Pagarbiai Z. Duksa."

Ačiū Jums, gerb. Zenonai, ačiū redaktoriui sakome visų, Jūsų taip gražiai aprašomų "NASA" darbuotojų vardu!

Būkite visi sveiki!

PADĖKA