Siūlomi nuotoliniai mokymai apie mobingo/psichologinio smurto valdymą organizacijoje, 2021 10 14 - 2021 12 09

Ar darbdaviai ir darbuotojai išnaudoja esamą teisinį reguliavimą? Kurie Lietuvos teisės aktai numato mobingo/psichologinio smurto valdymo organizacijoje prievolę darbdaviui? Kuriuos vidaus teisės aktus darbdavys galėtų papildyti mobingo valdymą reguliuojančiomis teisinėmis nuostatomis, koks šių nuostatų turinys? Atsakymus į šiuos ir kitus aktualius kovos su mobingu organizacijoje klausimus teisiniais aspektais išgirsite seminaro metu.

Kviečiame Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti nuotoliniuose mokymuose:

·         Psichologinis smurtas darbe bei jo prevencija. Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijos  (2021 m. spalio 14 d. 4 ak. val.)

NUOTOLINIAI MOKYMAI:

·         Personalo valdymo dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita: naujausių reikalavimų praktinis taikymas (2021 m. spalio 6 d. 6 ak. val.) PASKUTINĖS REGISTRACIJOS DIENOS!

·         Darbų sauga: aktualiausi pasikeitimai, darbo vietos pritaikymas COVID-19 situacijoje, darbų saugos dokumentacijos atitiktis BDAR (2021 m. spalio 7 d.) PASKUTINĖS REGISTRACIJOS DIENOS!

·         Įmonės, įstaigos veiklos dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita: įsigaliojusių reikalavimų praktinis taikymas (2021 m. spalio 7 d. 6 ak. val.) DALYVIAI GAUS IŠSAMIĄ MEDŽIAGĄ SU DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAIS!  PASKUTINĖS REGISTRACIJOS DIENOS!

·         Personalo veiklos valdymo ir vadovavimo psichologiniai ir organizaciniai aspektai (2021 m. spalio 14 d.)

·         Darbo kodekso ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimų taikymas praktikoje 2021 metais (2021 m. spalio 14 d. 6 ak.val.) Dalyviai gaus Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įmonėje/įstaigoje pavyzdinį aprašą!

·         Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika (2021 m. spalio 14 d. 6 ak. val.)

·         Psichologinis smurtas darbe bei jo prevencija. Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijos  (2021 m. spalio 14 d. 4 ak. val.)

·         Viešųjų pirkimų naujovių taikymas: praktinės rekomendacijos,mažos vertės pirkimai (2021 m. spalio 19 d.)

·         Mobingas darbo aplinkoje. Psichologinės pagalbos sau ir kitam aspektai (2021 m. spalio 20 d. 6 ak. val.)

·         Moderavimas/komandinio (grupinio) darbo valdymas: psichologiniai grupės funkcionavimo aspektai (2021 m. spalio 20-21 d. 8 ak.val.) DVIEJŲ DIENŲ KOMANDINIO DARBO MOKYMAI!

·         Aptarnavimo gerinimas taikant juodosios dėžės metodą (2021 m. spalio 21 d. 6 ak. val.)

·         LR Darbo kodekso ir personalo dokumentų aktualijos (2021 m. spalio 21 d. 4 ak. val.)

·         Komunikacija ir sudėtingų klientų aptarnavimas: kaip rasti bendrą kalbą ir spręsti konfliktus (2021 m. spalio 26 d. 6 ak. val.)

·         Praktinis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas (2021 m. spalio 27 d.) Kiekvienas dalyvis gaus asmens duomenų apsaugai privalomų dokumentų pavyzdžius!  

·         Asmens duomenų apsauga po trejų metų praktinio įgyvendinimo (2021 m. spalio 28 d. 4 ak. val.)

·         Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita: įsigaliojusių reikalavimų praktinis taikymas  (2021 m. spalio 28 d. 6 ak. val.) DALYVIAI GAUS IŠSAMIĄ MEDŽIAGĄ SU DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAIS!

·         Mobingo valdymas organizacijoje: teisiniai aspektai (2021 m. spalio 29 d. 6 ak. val.) DALYVIAI GAUS IŠSAMIĄ MEDŽIAGĄ SU DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAIS!

·         Vežėjų (ekspeditorių) teisinių santykių reglamentavimas pagal CMR konvenciją (2021 m. lapkričio 4 d. 4 ak. val.) 

·         Efektyvus elektroninių dokumentų valdymas 2021 m. Praktiniai sprendimai (2021 m. lapkričio 9 d. 6 ak. val.) 

·         Emocinio intelekto ugdymas (2021 m. lapkričio 16 d. 6 ak. val.) 

·         Vadovavimo psichologija (2021 m. gruodžio 9 d.)

·         Efektyvus skolų ir skolininkų valdymas 2021 m. (4 ak. val. RENKAMA GRUPĖ

·         MS Excel mokymai pažengusiems (RENKAMA GRUPĖ)

·         MS Excel mokymai pradedantiesiems (RENKAMA GRUPĖ)

·         Rangos teisiniai santykiai viešuosiuose pirkimuose (RENKAMA GRUPĖ)

·         Kibernetinis saugumas, ką būtina žinoti kiekvienam įstaigos, įmonės, organizacijos darbuotojui (RENKAMA GRUPĖ)

·         Zoom programos naudojimas, jos galimybės ir tykantys pavojai (RENKAMA GRUPĖ)

Registruojantis iš anksto taikome nuolaidas! 
Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

REGISTRUOTIS INTERNETU >>>  

REGISTRUOTIS ATSAKANT Į ŠĮ LAIŠKĄ:

Įstaigos/įmonės pavadinimas:

Įstaigos/įmonės kodas:

Dalyvio (-ių) vardas, pavardė:

Kontaktinis telefono numeris: