Pagarbi padėka ligoninės vadovui, ypač gydytojai Sadauskienei, neurologei R. Krasauskaitei ir šeimos gydytojai A. Lukšai

Dėka Jūsų jautraus požiūrio dėl mano kreipimosi-prašymo suteikti išimties tvarka mano neįgaliai žmonai Salomėjai Vizgirdienei galimybę gauti pagalbą į namus, nustatant neurologinį spec. poreikių lygį. Dėl šios pagalbos nuoširdžiai dėkoju Jums, kaip vadovui, o ypač gydytojai Sadauskienei, neurologei R. Krasauskaitei ir, suprantama, šeimos gydytojai A. Lukšai. Dėkoju.

Pagarbiai doc. Vladas Vizgirda, Lietuvos nusipelnęs architektas