Padėka gydytojai Loretai Vaišnorienei ir visiems Vidaus ligų diagnostikos skyriaus darbuotojams

Esu be galo dėkinga gydytojai Loretai Vaišnorienei ir visiems vidaus ligų diagnostikos skyriaus darbuotojams: slaugytojams, slaugytojų padėjėjams, valytojams, už Jų nelengva ir tokį reikalingą darbą. Ačiū Jums visiems už Jūsų meilę, kantrybę, gerus žodžius ir rūpestį. Linkiu Jums ir Jūsų šeimos nariams sveikatos, Dievo palaiminimo bei šv. Marijos ir šv. Juozapo globos.

Pagarbiai Lucija Jakovič