Noriu pareikšti nuoširdžią padėką Kovido skyriaus gydytojai Danguolei Misiūnienei už jos profesionalumą, labai didelį nuoširdumą, nepaprastą šilumą

Noriu pareikšti nuoširdžią padėką Kovido skyriaus gydytojai Danguolei Misiūnienei už jos profesionalumą,  labai didelį nuoširdumą, nepaprastą šilumą, kurią jaučiau visą buvimo ligoninėje laiką. Niekada nepamiršiu Jūsų gerumo, mieloji Daktare.

Pagarbiai Birutė Marija Mikutienė