Siūlymai mokymams 2022 metams

Šiuo metu esame parengę ir sėkmingai realizuojame šias mokymų programas. Mokymai apjungia tarpdisciplinines žinias ir yra pritaikyti prie įstaigos poreikių, orientuoti į specifinių žinių pateikimą bei reikiamų įgūdžių ugdymą. Seminarų metu vedami praktiniai užsiėmimai.

Siūlome Jums mokymus, skirtus įvairių sričių medicinos specialistamsMokymų programos akredituotos LR Sveikatos apsaugos ministerijos.Programas parengė ir mokymus veda psichologės psichoterapeutės Andžela Rybakovienė  ir Loreta Gudienė, turinčios ilgametę klinikinę darbo patirtį medicinos įstaigose.


Mokymai skirti:  medicinos gydytojams (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojams (visos kvalifikacijos), slaugytojų padėjėjams, akušeriams (visos kvalifikacijos), medicinos psichologams, gydytojas odontologas (visos kvalifikacijos),  dietistams (visos kvalifikacijos), visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams, ergoterapeutams (visos kvalifikacijos), ergoterapeuto padėjėjams (visos kvalifikacijos),  kineziterapeutams (visos kvalifikacijos), kineziterapeuto padėjėjams (visos kvalifikacijos), masažuotojams (visos kvalifikacijos), paramedikams (visos kvalifikacijos), medicinos biologas (visos kvalifikacijos), medicinos genetikas (visos kvalifikacijos), vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) (visos profesinės kvalifikacijos), vaistininkas (visos profesinės kvalifikacijos), išplėstinės praktikos vaistininkas (visos profesinės kvalifikacijos).

Daugiau informacijos: http://www.siauliuppc.lt/mokymai

Programos akredituotos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, galioja atestacijos metu:

1. Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas

Trukmė: 4 ak. val., dalyvių skaičius - iki 30.

Tikslas: padėti atpažinti savižudybės krizės ženklus, mokyti dalyvius taikyti pagalbos žingsnius.

v Programa akredituota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kodas SD20200166, galioja atestacijos metu.

v Programa akredituota LR Sveikatos apsaugos ministerijos, kodas 19083, galioja atestacijos metu.

2. Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas

Trukmė: 16 ak. val., dalyvių skaičius - iki 30.

Tikslas: padėti atpažinti savižudybės krizės ženklus, mokyti dalyvius taikyti pagalbos žingsnius.

v Programa akredituota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kodas SD20200167, galioja atestacijos metu.

v Programa akredituota LR Sveikatos apsaugos ministerijos, kodas 19082, galioja atestacijos metu.

1

3.    Stresas ir jo valdymas

Trukmė:nuo 4 iki 8 ak. val., dalyvių skaičius - iki 30.

Tikslas:pristatyti įvairias streso valdymo technikas ir mokyti jas taikyti kasdienybėje, padėti išvengti „perdegimo sindromo“, keičiant gyvenimo būdą.

v  Programa akredituota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kodas SD20200177, galioja atestacijos metu.

v  Programa akredituotaLR Sveikatos apsaugos ministerijos, kodas 19080, galioja atestacijos metu.

4. Konfliktai ir jų valdymas

Trukmė: nuo 4 iki 8 ak. val., dalyvių skaičius – iki 30.

Tikslas: Suteikti teorinių žinių apie įvairaus pobūdžio konfliktus, ugdyti gebėjimus analizuoti konfliktą, suprasti jo priežastis ir eigą. Supažindinti su konfliktų valdymo ir sprendimo strategijomis. Lavinti konstruktyvius konflikto sprendimo įgūdžius.

v  Programa akredituota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kodas SD20200187, galioja atestacijos metu.

v  Programa akredituota LR Sveikatos apsaugos ministerijos, kodas 19080, galioja atestacijos metu.

5. Psichologinis atsparumas, jo svarba ir ugdymas

Trukmė: nuo 4 iki 8 ak. val., dalyvių skaičius - iki 30.

Tikslas:suteikti teorinių žinių  apie psichologinio atsparumo dimensijas bei padėti lavinti įgūdžius, didinančius psichologinį atsparumą.

v  Programa akredituota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kodas SD20210217, galioja atestacijos metu.

v  Programa akredituota  LR Sveikatos apsaugos ministerijos, kodas 19078, galioja atestacijos metu.

6.     Psichologinės krizės ir pagalba sau

Trukmė: nuo 4 iki 8 ak. val., dalyvių skaičius - iki 30.

Tikslas: suteikti teorinių žinių  apie psichologines krizes bei psichotraumas, supažindinti su pagalbos sau būdais ir galimybėmis.

v  Programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos, kodas 19081, galioja atestacijos metu