Nuoširdžiai dėkoju Radiologijos sk. vedėjui gyd. V. Silickui, chirurgams gyd. V. Petrėčiui, gyd. M. Lasinskui už mano ligos operatyvią diagnostiką, sėkmingą operaciją ir nuoširdų gydymą.

Nuoširdžiai dėkoju Radiologijos sk. vedėjui gyd. V. Silickui, chirurgams gyd. V. Petrėčiui, gyd. M. Lasinskui už mano ligos operatyvią diagnostiką, sėkmingą operaciją ir nuoširdų gydymą. Linkiu Jums sėkmės ir Kūrėjo palaimos. Jūs žmonėms labai reikalingi.

Pagarbiai Rimantas