Leidinys „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimas teikiant medicinos pagalbą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju”Šis leidinys parengtas pagal Tarptautinės atominės energijos
agentūros ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, jame
rasite informacijos apie:

- asmenines apsaugos priemones ir jų tinkamą naudojimą;
- priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus paruošimą, siekiant jį
apsaugoti nuo radioaktyviojo užterštumo;
- nuketėjusių asmenų, darbuotojų, patalpų, įrangos, matavimo prietaisų
ir kitų daiktų radioaktyviojo užterštumo kontrolę bei dezaktyvavimą; ir kt.

Elektroninę šio leidinio versiją galite rasti čia.
https://online.fliphtml5.com/cszaz/qoym/ (PDF versija čia
https://bit.ly/3c9Lvcc>RSC Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153, Vilnius

LT-08352, Lietuva

tel.: +370 5 236 1936