Vaistų ir Medicinos pagalbos priemonių reklama

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ REKLAMOS      RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖJE LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS

Už reklaminių renginių vykdymo Ligoninėje koordinavimą atsakingas ryšių su visuomene specialistas, su kuriuo galite susisiekti  tel. 8 616 80671.

Reklamos davėjas atvykimo datą, laiką ir tikslą prieš teikiant prašymą, iš anksto turi suderinti su klinikos ar skyriaus vedėju. Derinimas gali vykti žodžiu telefonu arba elektroniniu būdu.

Suderinęs savo vizitą su klinikos ar skyriaus vedėju, Reklamos davėjas, norėdamas Ligoninėje organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos, turi pateikti prašymą dėl reklaminio renginio organizavimo elektroniniu paštu info@vmkl.lt. arba pristatyti/atsiųsti į Teisės ir bendrųjų reikalų skyrių, Antakalnio g. 57, Vilnius.

 

Prašyme turi būti nurodoma:

Reklamos davėjas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos praneša Koordinatoriui, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) reklamuotojo vardą, pavardę, pareigas. Jeigu informacija pasikeičia, turi būti nedelsiant apie tai informuojama raštu (elektroniniu paštu).

 

REKLAMINIŲ RENGINIŲ ŽURNALAS

Reklaminio renginio data, laikas ir trukmė

Reklamos davėjo pavadinimas ir renginio pavadinimas

Kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys

2023-03-15, 12.00 val., trukmė 20 min. UAB KRKA Lietuva, "Naujienos kardiologijoje ir gastroenterologijoje. KRKA vaistų kompensacija". Bendrosios praktikos gydytojams, Antakalnio g. 124
2023-03-03, 8.30 val., trukmė 30 min. UAB SERVIER PHARMA, "Lėtinė venų liga ir prognozė". Kraujagyskių sk. gydytojams
2023-03-02, 13.00 val., trukmė 30 min. UAB SERVIER PHARMA, "Kardiovaskulinės rizikos mažinimas PV sergantiems pacientams" 2-ojo kardiologijos sk. gydytojams
2023-03-01, trukmė 60 min. UAB Novo Nordisk Pharma, "Rybelsus - unikali tabletė antro tipo diabeto gydymui" Poliklinikos šeimos gydytojams
2023-02-28, trukmė 30 min. SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas, "Nauja vaistų klasė dislipidemijos gydyme: Leqvio" Kardiologijos sk. gydytojams
2023-02-15, 12.00 val., trukmė 15 min. Pfizer Liuxembourg SARL filialas, "2023 COVID sezono Pfizer naujienos". Poliklinikos šeimos gydytojams
2023-02-14, 12.30 val., trukmė 60 min. Boehringer lngelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas ,,Empagliflozino savybės ir ypatumai širdies nepakankamumo ir 2 CD gydyme". Vidaus ligų diagnostikos sk. gydytojams

2023-02-10, 8.30 val., trukmė 30 min.

UAB Genba Pharma, "Cicasilver - ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui". Kraujagyslių sk. gydytojams, slaugytojams
2023-02-09, 13.00 val., trukmė 60 min. Boehringer lngelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas ,,Empagliflozino savybės ir ypatumai širdies nepakankamumo gydyme". Kardiologijos sk. gydytojams
2023-02-08, 12.00val., trukmė 30 min. UAB AstraZeneca, "Naujienos LOPL gydyme. 2TCD ir ankstyva LIL diagnostika" Poliklinikos šeimos gydytojams
2023-02-02, 12.00 val., trukmė 40 min. Pfizer Liuxembourg SARL filialas, "Realios klinikinės praktikos tyrimų apžvalga. Kaip keisime antikoaguliacinį gydymą". Vidaus ligų sk. gydytojams
2023-01-04, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB "Orivas", "D vitaminas ir intraveninė geležis". Poliklinikos šeimos gydytojams
2022-12-21, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB "Bayer", "Rivaroksabanas ir inkstų funkscijos tausojimas:kokius irodymus turime?" Poliklinikos šeimos gydytojams
2022-12-20, 13.00 val., trukmė 40 min. UAB KRKA Lietuva, "Naujienos kardiologijoje, KRKA vaistų kompensacija, parama" Kardiologijos sk. gydytojams
2022-12-20, 12.30 val., trukmė 60 min. UAB SERVIER PHARMA, "AH ir dislipidemijos gydymo naujovės. Gydytojų klinikinė patirtis" Vidaus ligų diagnostikos sk. gydytojams
2022-12-19, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB "Bayer", “Rivaroksabanas ir inkstų funkscijos tausojimas:kokius įrodymus turime?" Kardiologijos sk. gydytojams
2022-12-13, 13.00 val. trukmė 30 min. UAB "Bayer", "Rivaroksabanas ir inkstų funkscijos tausojimas:kokius irodymus turime?" Vidaus ligų diagnostikos sk. gydytojams
2022-12-13, 13.00 val., trukmė 60 min. UAB SERVIER PHARMA, "AH ir dislipidemijos gydymo naujoves. Gydytojų klinikinė patirtis" Kardiologijos sk. gydytojams
2022-12-09, 8.30 val., trukmė 60 min. Berlin Chemie, "Multimodalinis nuskausminimas" Kraujagyslių chirurgijos sk. gydytojams, slaugytojams
2022-12-08, 12.00 val., trukmė 60 min. UAB SERVIER PHARMA,"AH ir dislipidemijos gydymo naujoves. Gydytojų klinikinė patirtis" Gydytojams nefrologams
2022-11-15, 13.00 val., trukmė 30 min. Boehringer lngelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas, "Emopagliflozinosavybės ir ypatumai širdies nepakankamumo gydyme". Kardiologams, vidaus ligų gydytojams
2022-11-09, 12.00 val., trukmė 15 min.  UAB KRKA Lietuva, Naujienos kardiologijoje, gatsroprotekcijoje alergologijos gydyme Šeimos, vidaus ligų gydytojams