ANKSTYVOJO ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS ĮVERTINIMO IR PAGALBOS ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIS TEIKIMO MOKYMAI, 2022-11-10,11,17 d.

Šis laiškas skirtas šeimos gydytojams, akušeriams, slaugytojams, medicinos psichologams, psichiatrams ir kardiologams. Mokymai yra nemokami. 8 ak. val. užskaitomos licencijai. 

KVIETIMAS Į 2022 M. VILNIUJE ORGANIZUOJAMUS ANKSTYVOJO ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS ĮVERTINIMO IR PAGALBOS ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIS TEIKIMO MOKYMUS, KURIE VYKS LAPKRIČIO 10 D., 11 D. IR 17 D.

BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras, įgyvendindamas ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, kartu su UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuoja 8 val. trukmės „Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenis teikimas“ mokymus.

Mokymų tikslas: Stiprinti pirminės sveikatos priežiūros specialistų įgūdžius, kad jie teikdami alkoholio vartojimo rizikos nustatymo ir trumposios intervencijos paslaugas, galėtų kompetentingai įvertinti asmens alkoholio vartojimo įpročius, tinkamai kelti klausimus dėl alkoholio vartojimo ir į juos atsakyti, gebėtų informuoti pacientus apie alkoholio vartojimo keliamą žalą sveikatai ir suteikti asmenims pagal nustatytą alkoholio vartojimo lygį atitinkamą trumpąją intervenciją. 

Programos paskirtis: tobulinimo programa skirta šeimos gydytojams, akušeriams, slaugytojams, medicinos psichologams, psichiatrams, kardiologams.

Mokymų uždaviniai:

  1. pristatyti trumpųjų intervencijų pagrindines koncepcijas, įrodymus ir įgyvendinimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
  2. aptarti elgesio pokyčių modelį ir etapus bei jų svarbą trumpųjų intervencijų metu;
  3. išaiškinti motyvacinio interviu (pokalbio) koncepciją, principus ir strategiją  (kaip pradėti pokalbį apie alkoholį);
  4. pristatyti trumpųjų intervencijų tikslus, įgūdžius ir pritaikymą praktikoje (asmens sveikatos priežiūros įstaigose);
  5. išdėstyti alkoholio vartojimo rizikos nustatymą ir grįžtamojo ryšio gavimą naudojant AUDIT testą.

Šeimos gydytojai, akušeriai, slaugytojai, medicinos psichologai, psichiatrai, kardiologai kviečiami dalyvauti aukščiau minimuose mokymuose.

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, suteikiamas nemokamas maitinimas bei dalinamas PSO mokymo vadovas pirminės sveikatos priežiūros specialistams apie trumpąsias intervencijas, atliekamas alkoholį vartojantiems asmenims.

Į mokymus prašome registruotis paspaudus ar nukopijavus šią nuorodą arba telefonu 869807494 :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda0bmmn6s-mACnEqtKdAloaCXnPAho2L4Uuxy14dx-BJD-WA/viewform?usp=sharing

Mokymai vyks Vilniuje. Informaciją apie tikslią mokymų vietą užsiregistravę dalyviai gaus 2 dienos iki mokymų.

Mokymų datos:

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu k.krukovska@eip.lt arba telefonu +370 698 07494.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas.