Nuotoliniai mokymai „Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“, 2022-10-26

Dėl didelio susidomėjimo spalio 26 dieną organizuojame papildomus kursus ir kviečiame Jus ir Jūsų įstaigos darbuotojus dalyvauti mūsų organizuojamuose mokymuose. Reikia pažymėti, kad:

Mokymų programa adaptuota ir užskaitoma visų profesijų/profesinių kvalifikacijų bei specializacijų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurių sąrašas pateikiamas 1 kvietimo priede.

PROGRAMA