VLK informavimo kampanija "Atsuk ligą atgal", skatinanti tikrintis pagal prevencijos programas