kuriame lietuvos ateiti

Sėkmingai baigtas vykdyti projektas “VšĮ Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės energetinio ūkio renovacija” (toliau – Projektas), finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2008 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2011 m. liepos 29 d.

Pagrindinis Projekto tikslas –  padidinti energijos vartojimo efektyvumą Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje.

Paramos lėšomis buvo tęsiami jau anksčiau pradėti ligoninės energetinio ūkio renovacijos darbai:

  •   pakeisti Poliklinikos pastato langai  (635,84 kv.m);
  •   apšiltintos II-ojo stacionaro išorės sienos, įskaitant cokolinę pastato dalį (2988,93 kv.m);
  • rekonstruotas II-ojo stacionaro Jungiamojo korpuso stogas jį apšiltinant  (436 kv.m);
  • rekonstruotos I-ojo, II-ojo stacionaro ir Hidroterapijos korpuso mechaninio oro tiekimo/šalinimo sistemos, įrengiant rekuperatorius.

Bendra Projekto įgyvendinimo išlaidų suma – 4.052.569,85 Lt (85% tinkamomis pripažintų išlaidų finansuota iš Europos Sąjungos fondų ir 15%- iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų).

Įgyvendinus energiją taupančias renovacijos priemones, padidės energijos energijos vartojimo efektyvumas ligoninėje: sumažės išorinių pastatų konstrukcijų pralaidumas šilumai ir oro infiltracija į patalpas, bus užtikrintas ekonomiškas inžinerinių sistemų veikimas. Naujos automatizuotos mechaninės oro tiekimo/šalinimo sistemos leis sukurti reikiamas, artimas išsivysčiusių Europos Sąjungos šalių reikalavimams tokios paskirties pastatams, darbo ir komforto sąlygas.

Numatoma, kad, įgyvendinus šį Projektą, ligoninė kasmet sutaupys  apie   0,75 GWh energijos.

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt