Apie kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos išduotų dokumentų duomenų suvedimą į ESPBI IS

 

Vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 421 punkto nuostatomis, į esveikata.lt informacinę sistemą turi būti pateikti:

Duomenys, susiję su atliktu skiepijimu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina:

  1. COVID-19 vakcinos pavadinimas  
  2. skiepo serijos numeris  
  3. dozės eilės numeris
  4. skiepijimo data
  5. šalis, kurioje asmuo paskiepytas
  6. dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas
  7. dokumento data
  8. dokumento numeris (neprivaloma).

Vakcinos pavadinimas (vakcina yra registruota Bendrijos vaistinių preparatų registre):

9. Comirnaty (kitose šalyse suteiktas pavadinimas Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine);

10. Spikevax (anksčiau suteiktas pavadinimas COVID-19 Vaccine Moderna);

11. Vaxzevria (anksčiau suteiktas pavadinimas COVID-19 Vaccine AstraZeneca);

12. COVID-19 Vaccine Janssen.

 

Duomenys, susiję su persirgimu COVID-19 liga:

13. atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas  

14. rezultatas

15. tyrimo data

16. šalis, kurioje asmeniui buvo atliktas tyrimas

17. dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas

18. dokumento data

19. dokumento numeris (neprivaloma).

Siekiant užtikrinti duomenų atsekamumą ir pagrįstumą, į ESPBI IS privalo būti pateiktos visų originalių dokumentų skaitmeninės kopijos.
Prašome įsitikinti, kad Jūsų turimuose dokumentuose yra nurodyti išsamūs aukščiau aprašyti duomenys apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar duomenys apie persirgimą COVID-19 liga.

Jeigu Jūsų dokumentai yra tinkami ir Jūs esate prisirašęs prie VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikos teisės aktų nustatyta tvarka, prašome pateikti raštišką prašymą VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus vardu dėl savo asmens sveikatos duomenų suvedimo į ESPBI IS kartu su originalių faktą patvirtinančių dokumentų skaitmeninėmis kopijomis.

Prašymą galima pateikti elektroninio pašto adresu info@vmkl.lt
Kartu su prašymu turi būti pateikiamos ir originalių faktą patvirtinančių dokumentų skaitmeninės kopijos bei asmens tapatybės dokumento skaitmeninė kopija.


PRAŠYMO FORMA

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt