Gerb. tarybos nariai,

Planuojame susitikti  rugsėjo 28 d. Kaune, tarybos posėdyje.

  1. 1. Dėl LNSS Šakos kolektyvinės sutarties;

Pasirašyta nauja sutarties redakcija, kuria ne tik pavyko išsaugoti visas buvusias garantijas, bet ir susitarti dėl papildomų, kaip tai buvo numatyta LGS suvažiavimo rezoliucijoje. Kadangi buvo labai daug kritikos ir sutarties neskaičiusių, bet labai norinčių ją komentuoti verta paminėti, kad geresnės sutarties neturi nei vienas sektorius!

Kadangi visi pavargome nuo bauginimų ir pasakojimų kaip bus blogai, tai atkreipiu Jūsų dėmesį į tai kas bus tikrai gerai :

-  Jau kitąmet atostogausite ilgiau – dauguma 3 darbo dienomis, nes atostogos pailgintos 2 d. d. ir dar viena diena skiriama turintiems 10 metų darbo stažą;

-  už kvalifikacijai skiriamą laiką bus mokamas vidutinis darbo užmokestis (ne mažiau nei 15 darbo dienų per 5 metus) – daugiau jokių ,,savo sąskaita“ ar ,,atostogų metu“!

 - sudaromi fondai iš dalies kompensuoti išlaidas kvalifikacijos tobulinimui. Vykdydami Suvažiavimo rezoliuciją pasiekėme, kad įstaigos investuotų į savo gydytojų kvalifikaciją, tam ASPĮ turės skirti ne mažiau kaip 0,05 proc. sveikatos priežiūros specialistams skiriamo darbo užmokesčio fondo dydžio. Daugiau skaidrumo -  šių lėšų panaudojimas bus privalomai viešas ir  darbdavys turės suderinti su profesine sąjunga galimus išlaidų dydžius ir jų paskirstymo tvarką.

-   Išliko padidintos išeitinės išmokos ir ilgesni įspėjimo dėl darbo sutarties terminai.

-  Daug buvo pareiškimų apie galimos išieškoti žalos dydžius, todėl akcentuojame  - lyginant su DK ji sumažinta per pus, dėl didelio neatsargumo darbuotojas turės atlyginti ne daugiau kaip 3 atlyginimų dydžio žalą. Daug kalbėta, kad gydytojai turės atlyginti žalą už sugadintus brangius aparatus – ne, neturės. Nes jie neturi visiškos turtinės atsakomybės sutarčių! O jos galės atsirasti tik susitarus su profesinėmis sąjungomis dėl tokių pareigybių sąrašo Kolektyvinėje sutartyje, todėl sąrašo atsiradimas tampa tiesiogiai priklausomas nuo Jūsų pačių.

-  Už pavadavimą ne mažiau – 30 proc. priedai!

-  15-20 proc. priedai už kenksmingas ir pavojingas sąlygas jose dirbantiems!

-  Daugiau sprendimų privalomai derinamų su profesinėmis sąjungomis – daugiau skaidrumo!

-  Darbdavys įstaigos Darbo apmokėjimo nuostatus privalo suderinti (gauti sutikimą) su profesinėmis sąjungomis.

-  Prieš priimdamas sprendimą turintį esminės įtakos darbo organizavimui įstaigoje ir darbuotojų teisiniai padėčiai darbdavys privalo informuoti profesines sąjungas ir su jomis konsultuotis dėl tokio sprendimo.

-  Darbo grafikus privalo derinti su profesinėmis sąjungomis.

Trumpai susisteminta informacija pridedama lentelėje, detaliau aptarsime tarybos posėdyje.

 

  1. 2. Dėl Žalos atlyginimo be kaltės modelio. Vakar Seime sudėjome paskutines korekcijas rengiamo įstatymo pakeitimo projekte. Bendromis LGS, Seimo narių ir ministerijos pastangomis įstatymas turi būti registruotas šioje rudens sesijoje.
  2. 3. Dėl DU didėjimo. Rugpjūčio 31 d. įvyko Monitoringo grupės susitikimas. Pateikti duomenys džiugina, detaliai analizę pateiksime vėliau.

Iki vėlesnio susirašymo. Laukiame pasiūlymų darbotvarkei.

Jūsų  LGS sekretoriatas

P.S. Svarbu: GŽ_2018_Nr.15-16, 2-4 psl.

 

 

 

Medicinos darbuotojų dieną Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacija kartu su Seimo nariais gydytojais ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, paskelbė peticiją, kuria siekia atkreipti visuomenės ir kitų politikų dėmesį į būtinus pokyčius, įgyvendinant pacientų teisę į žalos sveikatai atlyginimą.

 

Sveikindami visus medikus su artėjančia  Medicinos darbuotojų diena, sulaukiame klausimų dėl LGS Vilniaus rajono filialo Tarybos nuomonės apie 2018 04 26 LMS organizuojamą mitingą "Ką pasiūlysite medikams rytoj".

LGS Vilniaus rajono filialo Taryba remia visas organizacijas ir jų pilietines iniciatyvas, konstruktyviai kovojant už medikų teises.

Taip pat manome, jog kiekvienas asmuo yra laisvas priimti sprendimą dėl dalyvavimo visuomeninėje veikloje.

 

Pagarbiai  LGS Vilniaus rajono filialo Taryba

 

 

 

Gerbiamieji LGS nariai, Jus sveikina atsinaujinusi komanda!

Visomis išgalėmis stengsimės atstovauti Jūsų interesus, atsižvelgti į Jūsų nuomonę aktualiausiais klausimais, būti objektyviu derybininku tarp Jūsų ir administracijos.

 

LGS Vilniaus rajono filialo tarybos 2018.01.08 sprendimu Nr.1 LGS Vilniaus rajono filialo ataskaitinė-rinkiminė konferencija dėl objektyvių priežasčių (LGS Vilniaus raj. filialo l.e.p. pirmininkės ligos – traumos) atidedama.

Apie konferencijos datą filialo nariams bus pranešta ne vėliau kaip prieš 2 savaites.

Puslapis 1 iš 2

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 45 19, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt