Bendra pacientų kreipimosi į ligoninę tvarka

 

Ligoninėje teikiamos šeimos gydytojo paslaugos pirminės sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu. 

Šeimos gydytojo paslaugos teikiamos tų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pacientams, kurios yra sudariusios sutartį su ligonine dėl šeimos gydytojo paslaugų teikimo.

 

ĮSTAIGOS,  SUDARIUSIOS  SUTARTĮ  SU  LIGONINE DĖL  ŠEIMOS  GYDYTOJO  PASLAUGŲ  TEIKIMO 

ŠIŲ  ĮSTAIGŲ  NEDARBO  METU 

   

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, I-V – 8.30 – 19.00 val.; VI – 8.00-12.00; VII  nedirba

UAB „Euroklinika“, I-V – 9.00 – 19.00 val.; VI-VII nedirba

UAB „Vilniaus sveikatos namai“, I-V – 8.00-19.00 val.; VI – 9.00-12.00 val.; VII  nedirba

UAB „ENDEMIK“, I-V – 7.00 – 17.00 val.; VI-VII  nedirba   

Miesto medicinos centras (UAB „CONAS“), I-V – 8.00 – 20.00 val.; VI-VII nedirba

VšĮ Antakalnio poliklinika, I-V – 7.00 – 20.00 val.; VI- 8.00 – 16.00 val., VII nedirba     

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika, I-V – 7.00 – 20.00 val.; VI – 8.00-12.00; VII  nedirba

VšĮ Šeimos medicinos ir paliatyvaus gydymo centras, I-V – 8.00 – 19.00 val.; VI-VII nedirba

VšĮ Karoliniškių poliklinika,  I-V – 7.00- 20.00 val.; VI – 8.00-12.00, VII – nedirba 

UAB „InMedica“, I-V – 8.00-19.00 val.; VI-VII nedirba

 UAB Tavo klinika, I-V – 8.00-19.00 val.; VI-VII nedirba

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, I-V – 8.00 – 19.00 val.; VI – 8.00-11.00; VII  nedirba

UAB SANUM MEDICALE arba Euromed klinika, I-V – 8.00 – 19.00 val.; VI –VII  nedirba

 

-------------------------------------- 

 

 BENDRA PACIENTŲ KREIPIMOSI Į LIGONINĘ TVARKA

 

IŠRAŠAS

iš VšĮ Vilniaus m. klinikinės ligoninės

Vidaus tvarkos taisyklių,

patvirtintų VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Direktoriaus

2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr.V1-69

 

  1. 1.Pacientų kreipimosi į ligoninę tvarka.

  1.1.                                   Pacientas  į Ligoninę gali atvykti:

  1.1.1.     su asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotu siuntimu (forma Nr.027/a – Išrašas iš medicininių dokumentų arba forma Nr.028-1/a – Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti);

  1.1.2.  su greitosios medicinos pagalbos (GMP) palydimuoju lapu (GMP palydimasis lapas nėra siuntimas konsultuoti ar gydyti);

  1.1.3.         be siuntimo:

  2.1.3.1. būtinajai medicinos pagalbai gauti (indikacijas būtinosios medicinos pagalbos teikimui nustato gydytojas);

  2.1.3.2.  pageidaudamas gauti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

  2.1.3.3. pacientai, prisirašę prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių sutartį su ligonine dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo šeimos gydytojo kompetencijos ribose šių įstaigų nedarbo metu.

  1.2.                                   Atvykęs pacientas pirmiausiai turi kreiptis į Ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vieną iš poskyrių (Suaugusiųjų priėmimo – skubios pagalbos poskyrį / Akušerijos ir ginekologijos priėmimo – skubios pagalbos poskyrį / Vaikų priėmimo – skubios pagalbos poskyrį). Pacientas, planine tvarka atvykęs Dienos chirurgijos skyriuje teikiamoms paslaugoms gauti, turi iš karto kreiptis į šio skyriaus registratūrą.

  1.3.                                   Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Apdraustajam tiek planinė pagalba, susijusi su pagrindinės ligos gydymu, tiek ir būtinoji medicinos pagalba, teikiamos nemokamai. Nedraustam asmeniui, nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba (indikacijas jos teikimui, teikimo mastą nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas). Už kitas sveikatos priežiūros paslaugas nedraustas pacientas turi mokėti pats pagal nustatytus bazinius paslaugų įkainius.

  1.4.                                   Pacientas, atvykęs planine tvarka, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą siuntimą. Gydytis į stacionarą pacientus siunčia ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos po visiško ištyrimo, kai panaudotos visos galimybės tirti ir gydyti ambulatoriškai, arba stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos po atitinkamo gydymo, jei būtina jį tęsti kitoje gydymo įstaigoje. Pacientai, užsiregistravę Darbo biržos įskaitoje, ligoninės personalui paprašius, turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

  1.5.                                   Jei pacientui reikia suteikti būtinąją pagalbą, ji teikiama vadovaujantis teisės aktais bei Ligoninės vidaus dokumentais, reglamentuojančiais būtinosios pagalbos teikimą. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta ir neturint asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduoto siuntimo. Indikacijas būtinosios medicinos pagalbos teikimui nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas. Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje dirbantis personalas užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą visą parą.

  1.6.                                   Priėmimo – skubios pagalbos poskyryje pacientą apžiūrėjęs gydytojas nusprendžia, ar reikia jį hospitalizuoti, ar nukreipti į kitą gydymo įstaigą, kur jam būtų suteikta reikiama pagalba (jei ligoninėje tokia pagalba neteikiama), ar pacientui priėmimo – skubios pagalbos poskyryje teikti stebėjimo paslaugą, ar, atlikus tyrimus ir/ar paskyrus gydymą, jį galima išleisti į namus tolesniam ambulatoriniam gydymui. Apie priimtą sprendimą gydytojas informuoja pacientą (jo atstovą).

   

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 45 19, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt