Neįgaliesiems

 

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės

VALDYMO STRUKTŪRA

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Vilniaus miesto klinikinės

ligoninės direktoriaus

      2012 m. gruodžio 31 d.

        įsakymu Nr.V1-282.

        (VšĮ Vilniaus miesto klinikinės

        ligoninės direktoriaus

        2017 m. birželio 15 d.

        įsakymo Nr.V1- 157 redakcija)

 

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės struktūra

Galioja nuo 2017 m. liepos 1 d. iki Steigėjas suderins naują struktūrą, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. vasario 28 d. (pataisymai atlikti pagal direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V1-288).

 1. Administracija
 2. Direktoriaus patarėjų kabinetas
 3. Tarnybos:
  • 1. Ekonomikos, finansų ir buhalterinės apskaitos tarnyba;
  • 2. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba; 
  • 3. Medicinos technikos ir metrologijos tarnyba;
  • 4. Inžinerinė ir ūkio tarnyba;
  • 5. Slaugos ir socialinės pagalbos tarnyba;
  • 6. Vidaus medicininio audito tarnyba;

3.7.   Personalo tarnyba 

 1. Bendri, diagnostiniai ir pagalbiniai ligoninės skyriai:
  • 1. Priėmimo – skubios pagalbos skyrius (8 stebėjimo vietos):

4.1.1.  Suaugusiųjų priėmimo – skubios pagalbos poskyris,

4.1.2.  Hiperbarinės oksigenacijos poskyris; 

 • 2. Radiologijos skyrius:

4.2.1.  Echoskopijų ir endoskopijų poskyris,

4.2.2.  Rentgenologijos  poskyris;

4.3. Laboratorija su Transfuziologijos tarnyba;

4.4. Mikrobiologinių tyrimų laboratorija;

4.5. Klinikinės fiziologijos skyrius;

4.6. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;

4.7. Patologijos skyrius;

4.8. Konsultacinis skyrius;

4.9. Infekcijų kontrolės skyrius;

4.10. Vaistinė;

4.11. Statistikos skyrius:

4.11.1. Archyvas;

4.12. Informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius;

4.13. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius;

4.14. Viešųjų pirkimų skyrius

 1. Vidaus ligų klinika (155 stacionaro lovos ir 16 hemodializės vietų):

5.1.  Vidaus ligų skyrius (50 lovų);

5.2.  Kardiologijos skyrius (55 lovos);

5.3.  Nefrologijos skyrius (50 lovų):

5.3.1.  Hemodializės poskyris (16 vietų);

 1. Chirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinika (151 stacionaro lovos ir 31 dienos chirurgijos lova):

6.1.  Dienos chirurgijos skyrius (31 lova);

6.2.  Abdominalinės chirurgijos skyrius (53  lovos);

6.3.  Urologijos skyrius (38 lovos);

6.4.  Kraujagyslių chirurgijos skyrius (35 lovos);  

6.5. Invazinės radiologijos ir endoprotezavimo skyrius  (25 lovos).

 1. Akušerijos ir ginekologijos klinika (83 stacionaro lovos, 14 dienos chirurgijos lovų  ir 6 dienos stacionaro vietos):     

7.1.  Akušerijos ir ginekologijos priėmimo-skubios pagalbos, nėštumo patologijos ir konsultacijų skyrius (13 lovų):

7.1.1.  Akušerijos dienos stacionaras (6 vietos);

7.2.  1-as gimdymo skyrius (20 lovų);

7.3.   2-as gimdymo skyrius (20  lovų):

7.4.  Naujagimių skyrius (27 lovos)

7.5.  Ginekologijos skyrius (3 lovos):

7.5.1.  Ginekologijos dienos chirurgijos poskyris (14 lovų)

 1. Vaikų ligų klinika (57 stacionaro lovos ir 6 stebėjimo vietos):

8.1.  Vaikų priėmimo – skubios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyrius (5 lovos ir 6  stebėjimo vietos);    

8.2.  1-as vaikų ligų skyrius (26 lovos);

8.3.  2-as vaikų ligų skyrius (26 lovos)

 1. Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos klinika (21 stacionaro lova):

9.1. Intensyviosios terapijos skyrius (9 lovos);

9.2. Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyrius (12 lovų)      

 1. Antakalnio klinika:

10.1. Bendri, diagnostiniai ir pagalbiniai klinikos skyriai ir kabinetai:

10.1.1. Personalo skyrius;

10.1.2. Inžinerinė ir ūkio tarnyba:

10.1.2.1. Autotransporto poskyris,

10.1.2.2. Maisto paruošimo poskyris;

10.1.3. Vaistinė;

10.1.4. Klinikinės diagnostikos laboratorija;

10.1.5. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;

10.1.6. Klinikinės fiziologijos skyrius;

10.1.7. Radiologijos skyrius;

10.1.8. Instrumentinės diagnostikos skyrius;

10.1.9. Konsultacinis oftalmologijos kabinetas; 

10.1.10. Infekcijų kontrolės kabinetas;

10.1.11. Statistikos kabinetas;

10.1.12. Vidaus medicininio audito kabinetas

10.2. Stacionaro ir kiti skyriai:

10.2.1.  Priėmimo – skubios pagalbos skyrius (5 stebėjimo vietos);

10.2.2. Stacionaro skyriai:

10.2.2.1. Vidaus ligų diagnostikos skyrius (37 stacionaro lovos);

10.2.2.2. Kardiologijos skyrius (27 stacionaro lovos):

10.2.2.2.1. Intensyvaus stebėjimo ir reanimacijos poskyris (6 stacionaro lovos);

10.2.2.3. Nefrourologijos skyrius (37 stacionaro lovos):

10.2.2.3.1. Hemodializės poskyris (14 vietų);

10.2.2.4. Nervų ligų skyrius (37 stacionaro lovos);

10.2.2.5. Vaikų alergologijos skyrius (10 stacionaro lovų ir 5 dienos stacionaro vietos);

 

10.2.3.  Dienos chirurgijos skyrius (24 dienos chirurgijos lovos):

10.2.3.1. Operacinės poskyris;

10.2.4.  Medicininės reabilitacijos skyrius (30 neaktyvaus gydymo lovų).

10.3. Poliklinika:

10.3.1. Bendri Poliklinikos padaliniai:

10.3.1.1. Registratūra ir informacija;

10.3.1.2. Procedūrų kabinetas;

10.3.1.3. Pacientų įskaitos kabinetas;

10.3.1.4. Bendras poliklinikos personalas

10.3.2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros tarnyba:

10.3.2.1. Vidaus ligų skyrius;

10.3.2.2. Akušerijos-ginekologijos kabinetas;

10.3.2.3. Chirurgijos kabinetas;

10.3.2.4. Odontologijos skyrius

10.3.3. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros tarnyba

10.3.4. Konsultacijų tarnyba:

10.3.4.1. Vidaus ligų kabinetas;

10.3.4.2. Kardiologijos kabinetas;

10.3.4.3. Nefrologijos kabinetas;

10.3.4.4. Nervų ligų kabinetas;

10.3.4.5. Dermatologijos kabinetas;

10.3.4.6. Endokrinologijos kabinetas;

10.3.4.7. Oftalmologijos kabinetas;

10.3.4.8. Otolaringologijos kabinetas;

10.3.4.9. Urologijos kabinetas;

10.3.4.10. Chirurgijos kabinetas;

10.3.4.11. Odontologijos chirurgijos kabinetas;

10.3.4.12. Darbo medicinos kabinetas;

10.3.4.13. Alergologijos centras;

10.3.5. Aviacijos medicinos centras ir konsultacijų kabinetas

10.3.6.  Odontologinės ortopedijos skyrius  

 

Iš viso  VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – 621 aktyvaus gydymo lovos,            69 dienos chirurgijos profilio lovos, 19 stebėjimo vietų, 30 hemodializės vietų,  30 medicininės reabilitacijos lovų ir 11 dienos stacionaro vietos.

 

_________________________________

SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

Direktorius    ..............................      J. Bartlingas

  2017 m. birželio 13 d.

           (suderinimo data)