Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019 metai

2020 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius

I  ketv. (etatui)

Administracija

3723

5,00

4 163

Gydytojai

2221

319,62

2 268

Slaugos personalas

1298

562,42

1 341

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

914

350,77

913

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

854

316,79

880

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt