Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2017 metai (etatui)

2018 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Užimtų etatų skaičius

III ketv. (eatatui)

Administracija

2616

5

5

2631

Gydytojai

1262

369

340,60

1527

Slaugos personalas*

757

557

573

931

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

651

321

324

677

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

555

372

361,50

594

* Slaugos personalas įskaitant akušerius

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė. Antakalnio g. 57, Vilnius