Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2017 metai (etatui)

2018 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Užimtų etatų skaičius

IVketv. (eatatui)

Administracija

2616

5

5

2835

Gydytojai

1262

384

324

1746

Slaugos personalas*

757

557

546,85

1067

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

651

321

317,50

758

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

555

371

362,375

650

* Slaugos personalas įskaitant akušerius

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 45 19, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt