ziedas2009 03 26
Mes, Nefrologijos skyriaus 509 palatos ligoniai, labai dėkojame daktarei Loretai Vaišnorienei ir palatos sesutei Anai Šnurovienei, o taip pat visam skyriaus medicinos personalui už jų jautrų rūpestį ir dėmesį, už gerą gydymą ir rūpestingą vaistų skyrimą. Visa tai mums padeda išeiti į namus su viltimi, kad pasveiksime.
Linkime Jums sėkmės Jūsų garbingame darbe ir tegu Jūsų balti chalatai nebūna sutepti „juodomis dėmėmis“.
Maliauskienė, Chazova, Žemaitienė, Jankūnienė
ziedas2009 03 25
Už nuoširdų rūpestį dėkojame Nefrologijos skyriaus gydytojai Gražinai Baležantienei ir seselei Česlavai Vakec. Linkime Jums sveikatos ir stiprybės.
Antanina Svirinavičienė, Rima Janutėnienė, Irena Babič
ziedas2009 03 02
Reiškiu didžiausią padėką 3-o abdominalinio skyriaus gydytojui M.Lapinskui už nuoširdumą, profesionalumą, atvirą ir betarpišką bendravimą su ligoniais.
Dėkoju tokiam paslaugiam visam skyriaus personalui už nuoširdų darbą, rankų šilumą, laiku ištartą padrąsinantį žodį žmogui tada, kai jam būna labai sunku. Ačiū Jums.
Linkiu visam personalui stiprios sveikatos, stiprybės kilniame Jūsų darbe.
Telaimina Jus Dievas!
Su gilia pagarba ir meile Anelė Pakačimienė
ziedas2009 06 05
Nuoširdžiai ačiū gydytojui Vytui Duobai iš IV abdominalinės chirurgijos skyriaus už rūpestingumą gydant. Kad daugiau būtų tokių nuostabių daktarų...
Pasveikusi
ziedas2009 06 05
Praėjo savaitė nuo atliktos Jūsų klinikoje operacijos – abrazijos. Dar tebejaučiu Jūsų visų, sutiktų tuo metu, skleidžiamą šilumą, nuoširdumą. Tikėjausi ...šaltesnio priėmimo. AČIŪ JUMS, kad suklydau:), AČIŪ JUMS, už profesionalumą bei kompetenciją. Tegul Jūsų širdys būna pilnos žiedų bei šilumos:)
Pagarbiai, Laima
ziedas2009 05 29
Būna gyvenimo valandų, kai tarsi iš naujo atrandame elementarią amžinąją tiesą: už jokius pinigus nenusipirksi sveikatos ir meilės. Tai gyvenimo dovana. Sveikata – dažnai kaip Dievulis surikiuos, bet jausmai – tik iš žmogaus. Dėmesys, nuoširdi pagalba sunkią minutę... tai neįkainojama, žodžiais neapsakoma, neįspraudžiama į sveikinimo dainas. Ir būtent tada, kai nori tiek daug pasakyti, atrodo, kad nieko nesudėsi į žodį! Vis dėlto mūsų nuoširdžiausio dėkingumo simbolis tebūnie žodis AČIŪ VŠĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinikos , I vaikų ligų skyriaus personalui: gydančiai gydytojai - pediatrei – vaikų pulmonologei Violetai Radžiūnienei, skyriaus vedėjai – vaikų pulmonologei Vandai Kriukienei, slaugutėms, sesutėms, virėjoms ir t.t. Labiau įprasta tapo, deja, medikus pulti, kritikuoti, prakeikti... Iš medikų, be idealiai atliekamų profesinių pareigų, dažnai laukiama dar „kažko“, – lipšniai ir daug kalbėti, vos ne iš kailio išsinerti, nes priešingu atveju bus tuoj priklijuota abejingojo etiketė. Garsiai piktinamasi už lėtesnį žvilgsnį, – bet ar dažnas susimąsto, kad mediko akis galbūt lipdo sunkaus naktinio budėjimo šešėlis?.. Daug pykčio dėl mokamų procedūrų, vaistų kainų ar eilių poliklinikose, – lyg medikai būtų visų reformų autoriai... Bet geriau ne apie tai. Mes, Kornelijaus tėveliai, norime padėkoti. Mūsų sūnelis Kornelijus Urbelionis gydosi nebe pirmą kartą. Teko pabuvoti ir kitur. Visur pakako dėmesio, bet čia sirgti buvo net... gera. Na, ne sirgti, o būti. Tarp mielų ir užjaučiančių žmonių. Nėra čia formalaus požiūrio: nurimkit, gydom, darome, kas būtina, o apskritai vaikai ligas dažnai išauga. Čia gyvena šiluma ir supratimas, kad kiekvienam jo bėda yra labai sunki. Čia skleidžiasi gražiausi žodžiai: tikėkit, viskas bus gerai.. Iš čia tėveliai, vedini atkutusiu vaiku, išsineša auginti viltį. Čia dirba ne griežtos medicinos seserys, kurioms rūpi vienodai visi, – sesutėms kiekvienas čia rūpi labiausiai! Iš čia pabėga vaikų ožiukai ir liūdesiai be mamos, nes kažkokia stebuklinga jėga net vidury nakties būtinai atveda begalinio širdies gerumo slaugutę, kuri tave supranta kaip tik pasakose būna! Stebuklinga nuoširdaus apkabinimo ir žodžio terapija... Meilės sesė dvynė šiluma, įkvepianti gyventi, – tokią dovaną gavome Vaikų ligų klinikos, I vaikų ligų skyriuje. Mūsų beprotiškai lekiančiame ir vertybes sumaišiusiame pasaulyje vis dėlto yra ir tikrų dalykų. AČIŪ.
Kornelijaus Urbelionio tėtis ir mama.
ziedas2009 05 22
Metus skaičiuojam įvairiai: 
Medžių metus išduoda rievės, 
Metus savo sparneliuose nešioja boružėlės. 
O kaip savo metus skaičiuojasi Žmogus? 
Skaičiuok juos pagal darbus, pagal gerą žodį išdalintą, 
Pagal sukauptą patirtį, medelį pasodintą. 
O pats geriausias būdas – skaičiuoti pagal širdį, 
Nes tik ji viena tikrus metus atspindi. 
Didžiausią meilės ir pagarbos puokštę, perpintą nuoširdžiausiais sveikinimais gražaus Jubiliejaus proga norime įteikti Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vyr. slaugos administratorei gerbiamai IRENAI GAIDIENEI.
Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus kolektyvas
ziedas2009 05 07
Dėkoju IV chirurginio skyriaus gydytojui Jaroslavui Tumui už puikiai atliktą operaciją, po kurios labai gerai jaučiuosi.
Pacientė

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt