Dienos informacija

Dėl ekstremalios situacijos, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės medicinos darbuotojai yra labai pažeidžiama visuomenės grupė, galinti patirti didžiules emocines įtampas. Tam, kad sumažinti neigiamus psichologinius krizės padarinius, kviečiame naudotis psichologo teikiamomis paslaugomis. Ligoninėje darbuotojus konsultuoja du psichologai. Prašome registruotis telefonu arba el. paštu.

 

Medicinos psichologė Vitalija Mikolajūnienė, tel. +370 671 05843, v.mikolajuniene@vmkl.lt 

Klinikinis psichologas Lukas Juozapavičius, tel. +370 676 36987, l.juozapavicius@vmkl.lt 

 

Konsultacijos teikiamos išlaikant anonimiškumą ir laikantis visų SAM nurodytų saugumo reikalavimų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyrius  informuoja, kad nuo 2020 m. liepos 7 d. planuojami Vilniaus miesto senamiesčio branduolio eismo organizavimo pakeitimai. Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo, supratingumo ir palaikymo atveriant Vilniaus miesto senamiesčio branduolio teritoriją visuomenei ir skatinant teritorijos gyvybingumą.

Papildoma informacija skelbiama interneto tinklalapiuose https://senamiestis2030.lt ir https://maps.vilnius.lt/senamiescio-projektai jau pateikta informacija su laukiamais Vilniaus miesto senamiesčio branduolio eismo organizavimo pakeitimais.

dropbox nuoroda: https://www.dropbox.com/sh/c3qpe5fjxjj8bvw/AAD_HZdvboxmOkZzPp8tfsi4a?dl=0   1 vnt.

 

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės direktoriaus

2020 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. V1-203/20(1.1.)

 

PACIENTŲ LANKYMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKA

 

1. Pacientų lankymo grafikai:

1.1. Vidaus ligų klinikos skyrių (Nefrologijos, 1-ojo Kardiologijos, Vidaus ligų, adresu Antakalnio g. 57, Vilnius)  pacientai lankomi pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais  nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Įeiti galima per pagrindinį ligoninės įėjimą (2 a.)

1.2. Chirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinikos skyrių (Kraujagyslių chirurgijos, Abdominalinės chirurgijos, adresu Antakalnio g. 57)) pacientai lankomi antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Įeiti galima per pagrindinį ligoninės įėjimą (2 a.)

1.3. Izoliacinio (Invazinės radiologijos ir endoprotezavimo) ir Karščiavimo (Urologijos), adresu Antakalnio g. 57 , Vilnius)), 2-ojo kardiologijos (teikiančio antrinio lygio vidaus ligų profilio paslaugas COVID-19 sergantiems pacientams, adresu Antakalnio g. 124, Vilnius) pacientai nelankomi. Šių skyrių pacientams gali būti perduodami reikalingi daiktai ar maisto produktai. Perdavimai vykdomi kasdien nuo 18.00 iki 19.00 val. (fojė prie pagrindinio ligoninės įėjimo, adresu Antakalnio g. 57,Vilnius ir prie 2-ojo priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus, adresu Antakalnio g. 124, Vilnius). Maisto produktai ar kiti daiktai turi būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, ant pakuotės užrašyta paciento vardas, pavardė, skyrius, palata.

1.4. Vaikų ligų skyrių pacientai lankomi kasdien nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Įeiti galima per Vaikų priėmimo – skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyrių.

1.4.1. Vaikų ligų klinikoje gydomus pacientus lankyti leidžiama tik pilnamečiams šeimos nariams ar globėjams.

1.4.2. Pacientų, hospitalizuotų su lydinčiais asmenimis lankymas draudžiamas. Siuntiniai perduodami pagal galiojančią tvarką.

1.5. Akušerijos ir ginekologijos klinikoje (1-ojo ir 2-ojo gimdymo, Ginelokogijos, Akušerijos ir ginekologijos priėmimo – skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyrių) pacientės lankomos  kasdien 15.00 val. iki 16.00 val., įeinant per centrinį korpuso įėjimą.

1.6. Intensyviosios terapijos ir Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuose esant terminalinei sveikatos būklei  pacientų lankymas derinamas su skyriaus vedėju, budėjimo metu – su budinčiu gydytoju.

Pastaba: Jei terminalinės būklės pacientui giminės nori iškviesti religinių apeigų atstovą, tai turėtų būti suderinta su skyriaus vedėju, budėjimo metu – su budinčiu gydytoju. Apeigas vykdantis asmuo skyriuje  aprūpinamas asmens apsaugos priemonėmis.

 

2. Reikalavimai lankytojams

2.1.Kiekvienam lankytojui prie durų matuojama kūno temperatūra, klausiama dėl koronavirusinės infekcijos požymių – slogos, gerklės skausmo, kosulio, apsunkinto kvėpavimo, dusulio ir kt. Esant bent vienam iš šių požymių į ligoninę asmuo neįleidžiamas.

2.2. Lankytojas privalo dėvėti kaukę, vienkartines pirštines.

2.3. Lankytojas turi pateikti asmens tapatybės dokumentą bei spausdintą tyrimo dėl COVID-19 ligos atsakymą,  ne senesnį kaip 48 val.  

2.4. Lankytojas turi registruotis į ,,Pacientų lankymo registracijos žurnalą“, nurodant vardą, pavardę, skyrių  ( į kurį eina)  ir palatą.

2.5. Pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas, būnantis prie jo ne ilgiau 15 min.

2.6.Palatoje vienu metu negali būti daugiau nei 4 asmenys (įskaitant pacientus ir lankytojus).

2.7.Pogimdyminėse palatose vienu metu negali būti daugiau nei 3 asmenys (gimdyvė, naujagimis ir lankytojas) ar ne daugiau 4 asmenų (gimdyvė, naujagimiai ir lankytojas).

2.8. Pacientams palatoje atliekant procedūras, jų lankymas draudžiamas.

 

3. Reikalavimai artimiesiems, pageidaujantiems dalyvauti gimdyme

3.1.Dalyvauti gimdyme leidžiama tik vienam asmeniui.

3.2.Lydintis asmuo turi neturėti simptomų dėl COVID-19 infekcijos: kosulio, karščiavimo (temperatūros matavimas), anosmijos / ageuzijos (uoslės praradimas/skonio netekimas), apsunkinto kvėpavimo,  viduriavimo  ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos.

3.3. Lydintis asmuo, pageidaujantis dalyvauti gimdyme turi būti  ištirtas dėl COVID-19 infekcijos, atvykęs turi pateikti tyrimo dėl viruso SARS-CoV-2 (tiriant PGR metodu), atlikto ne anksčiau kaip 48 val. iki atvykimo, neigiamą atsakymą.

3.4.Atvykus būtina dėvėti kaukes. Gimdymo kambaryje lydinčiam asmeniui esant reikalui duodamas vienkartinis chalatas ir batų apmautai.

3.5. Gimdymo kambaryje ar palatoje lydintis asmuo turi būti visą laiką, draudžiama vaikščioti į kitas patalpas, išeiti iš stacionaro.

3.6.Jeigu reikia lydinčiam asmeniui išvykti (gimdymo metu ar po gimdymo), į gimdymo skyrių  grįžti neleidžiama. Lankyti gimdyvę galima tik tokiu atveju, jei asmuo atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus.

3.7. Intensyviosios terapijos ir naujagimių priežiūros palatose naujagimiai nelankomi.

 

4. Lankytojams draudžiama:

4.1. rūkyti ligoninės patalpose ir ligoninės teritorijoje;

4.2. šiukšlinti ir triukšmauti;

4.3. pacientus išvesti ir išsivežti už ligoninės skyriaus ribų be gydančio gydytojo (budėjimo metu – budinčio gydytojo) arba skyriaus vedėjo sutikimo;

4.4. turėti su savimi arba nešti pacientui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą;

4.5. nešti pacientams svaigalų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

4.6. Lankytojai, pažeidžiantys reikalavimus, gali būti išprašyti iš skyriaus ligoninės medicinos ar saugos tarnybos darbuotojų.

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS, 2020 m. birželio 4 d. Nr. V1-201/20(1.1.)

 DĖL PLANINĖS DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGOS TEIKIMO ATNAUJINIMO TVARKOS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1018 ,,Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ ir užtikrindamas saugų (pacientams ir personalui) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:

1. T v i r t i n u  planinės dienos chirurgijos paslaugos teikimo atnaujinimo tvarką:

1.1. Atnaujintas dienos chirurgijos paslaugas (įskaitant ir ginekologines) pradėti  teikti nuo   2020 m. birželio 5 d.  1-ajame dienos chirurgijos skyriuje.

1.2.  Pacientai planinėms dienos chirurgijos paslaugoms turi užsiregistruoti telefonu (8 5) 234 1142  ar internetu ir atvykti tiksliai nurodytu laiku.

1.3. Mažos ir didelės rizikos grupių pacientų srautai atskiriami teikiant jiems paslaugas atskiromis valandomis, kurias nustato 1-ojo dienos chirurgijos skyriaus vedėjas.

1.4. Paslaugos teikiamos pacientui, kuris turi šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą planinei dienos chirurgijos paslaugai ir tyrimo dėl viruso SARS-CoV-2 (tiriant PGR metodu), atlikto likus ne daugiau kaip 48 val. iki paslaugos teikimo, neigiamą atsakymą, neturi ūmios infekcinės ligos simptomų (temperatūros didesnės kaip 37,30 C, gerklės skausmo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo).

Jeigu darbuotojas, vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas kontaktas su užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu, susirgo Covid-19, tai tokiems darbuotojams  mokama ligos išmoka sudaro 77,58 proc. dydžio gavėjo kompensuojamojo uždarbio, tačiau negali viršyti nustatyto maksimalaus dydžio, t. y. 2026,86 Eur/ mėn. Išmoką nuo 3-ios ligos dienos moka „Sodra“.

Jeigu darbuotojas, vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, teikė sveikatos priežiūros paslaugas pacientams sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir neteko sveikatos (dalies sveikatos) ir darbingumo, tai tokiems darbuotojams kompensaciją ir draudimo išmoką moka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 04 29 nutarimu Nr.446 patvirtinta tvarka.

Pagal LRV nutarimą DĖL KOMPENSACIJŲ IR DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO DARBUOTOJAMS, TEIKIANTIEMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, AR VYKDANTIEMS ARBA DALYVAUJANTIEMS VYKDANT EPIDEMIJŲ PROFILAKTIKOS PRIEMONES YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2020 m. balandžio 29 d. Nr. 446.

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt