Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2020 metai

2021 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius

I  ketv. (etatui)

Administracija

5 143

5,00

4 818

Gydytojai

2 670

291,06

3 746

Slaugos personalas

1 550

503,35

2 268

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

1 043

337,08

1 370

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

999

285,17

1 204

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt