PRANEŠKITE

 

 Priedas. apie korupciją

 

PRANEŠKITE:

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, PRANEŠKITE apie tai:

 

Jei susiduriate su kyšininkavimu, kai gydytojas ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio, PRANEŠKITE:

  • STT karštąja linija (+370 5) 266 3333 arba el. paštu: pranesk@stt.lt 
  • SAM pasitikėjimo telefonu +370 800 66004 arba el. paštu: korupcija@sam.lt  

 

Į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ar kitus kriterijus. Kreiptis reikėtų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje:

- Lina Voroneckienė, teisininkė, kab. Nr. 17, tel. (8 5) 234 3876, el. paštas: l.voroneckiene@vmkl.lt

- dr. Gintautas Oleka, direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei slaugai ir konsultacinei pagalbai, tel. (8 5) 210 4509, el.  paštas: g.oleka@vmkl.lt    

- Dalia Januševičienė, medicinos auditorė, tel. (8 5) 204 1334, el. paštas: d.januseviciene@vmkl.lt , Antakalnio g. 57, Vilnius.

 

Kreipantis raštu pageidautina nurodyti: 

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti Jūsų manymu reikšmingas aplin kybes;
  • ant voko nurodyti: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui, VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, Vilnius, LT-10207.

 

STT informuoja, kad asmenys, duodami kyšį medikui, daro nusikaltimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. 

STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 str.), tarpininko kyšininkavimą (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.       

VMKL atkreipia gyventojų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė LR Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. 

 STT informuoja:

Ar dovana gydytojui po atliktos operacijos – irgi kyšis?
Jei gydytojas dirba valstybės ar savivaldybės įstaigoje (poliklinikoje, ligoninėje), tokia „dovana po operacijos“ yra laikoma kyšiu. Dovana yra privataus asmens gyvenimo faktas – perduodama kitam asmeniui kokia nors proga, nenorint gauti naudos, o kyšis yra neteisėtas atlygis už kažką (veiksmą ar neveikimą tarnyboje). Taigi kyšis – įvardytas „dovana“ – lieka kyšis. Kartais manoma, kad „dovana“ yra po tarnautojo veiksmo atlikimo, o kyšis prieš veiksmo atlikimą. Tačiau tai – klaidinga nuomonė. Pavyzdžiui: jei valstybės tarnautojui ar gydytojui perduodamas brendžio butelis, 100 eurų, auksinis rašiklis ar pan. už tai, kad jis kažką padarė (padarys) „dovanotojo“ naudai, tai vis tiek bus kyšis, kad ir kaip pavadintume. O tokio pat brendžio butelio dovanojimas gimtadienio proga artimam giminaičiui, nors jis ir dirba savivaldybėje, nebus kyšis, nes tokiu atlygiu nesiekiama jokių jo veiksmų ar valios paveikimo.
Civiliniame kodekse uždrausta dovanoti ir priimti dovanas valstybės ir savivaldybių tarnautojams ir jų šeimų nariams, artimiesiems, kai toks „dovanojimas“ susijęs su jų atliekamomis tarnybos funkcijomis. Visais atvejais, kai kyla abejonių, teisingiausia pasirinkti neutraliausią elgesio variantą – nedovanoti, neperduoti vertybių, nes asmuo, kuriam atsilyginama, atsidėkojama, už darbą gauna atlyginimą.

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt