Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa

emblLSBP-logo-300px

 

-------------------------------------------------------------------------------------

2015 06 25

Įvykdžius supaprastintą atvirą apšvietimo su LED šviestuvais įrengimo pirkimą, 2014-11-03 su UAB Axis Power pasirašyta sutartis Nr. S1-272 Dėl apšvietimo su LED šviestuvais įrengimo (sutarties vertė 280297,00 Lt be PVM). Vykdant apšvietimo su LED šviestuvais sutartį Nr. S-272 paaiškėjo, kad techniniame projekte aprašytų kai kurių LED šviestuvų techniniuose reikalavimuose nebuvo nurodyta, jog jie turi būti su vietiniais jungikliais, todėl LED šviestuvai buvo pagaminti be vietinių jungiklių. Jei šie šviestuvai būtų sumontuoti, tuomet nebūtų galimybės juos valdyti (nes šie šviestuvai neturi jokio išorinio valdymo). Taip pat vykdant šią sutartį paaiškėjo, kad techniniame projekte aprašytų LED šviestuvų techniniuose reikalavimuose nebuvo nurodyta, kad 49 LED šviestuvai ir 2 LED prožektoriai turi būti su avarinio įsijungimo funkcija. Todėl reikėjo perdaryti 110 LED šviestuvų be vietinių jungiklių į LED šviestuvus su vietinio įjungimo/išjungimo jungikliu ir 51 šviestuvui įdiegti avarinio įsijungimo funkciją.

Įvykdžius mažos vertės pirkimą su UAB Axis Power, sudaryta sutartis dėl šviestuvų perdarymo (sutarties vertė 6854,98 Eur).

2015 m. balandžio 28 d. UAB Axis Power įvykdė 2014-11-03 pasirašytą sutartį Nr. S1-272 ir įrengė apšvietimą su LED šviestuvais.

 Nuotraukose: LED šviestuvai Naujagimių skyriuje, 1-ame ir 2-ame Gimdymo skyriuose

P1280599 copy  P1280600  P1280601  P1280608  P1280606

-----------------------------------------------------------------------

2014 06 25

Įgyvendinant projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, parengta techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, parengta projekto elektrotechninė dalis ir sąmata elektros montavimo darbams. 

"VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės skyrių, kuriuose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, apšvietimo sistemų modernizavimas, Antakalnio g. 57, Vilniuje" techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta vadovaujantis LR galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Pastato darbus gali vykdyti LR įregistruota įmonė, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatą ypatingiems statiniams statyti bei įregistruotas statybos taisykles šių darbų vykdymui. Rangovinė organizacija gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks gamtos aplinkai, darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebūtų padaryta žala esamoms komunikacijoms. Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus ir įrangą. 

"VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės skyrių, kuriuose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, apšvietimo sistemų modernizavimas, Antakalnio g. 57, Vilniuje" techniniame projekte parengta elektrotechninė dalis. Šioje dalyje numatomas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės skyrių, kuriuose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, apšvietimo sistemų modernizavimas, paprastasis remontas, modernizuojant esamą apšvietimo sistemą ir įrengiant LED tipo apšvietimą. 

Įgyvendinant projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, atlikta Techninio projekto ekspertizė. Pagal Bendrosios projekto ekspertizės aktą Nr. PE-14-47, projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti. 

-----------------------------------------------------------------------------------

2014 01 20

Įgyvendinant projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės akušerijos ir naujagimių skyriuje rekonstruotos trys autonominės vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos bei atlikti su šiais darbais susijusių elektros instaliacijos, gaisrinės signalizacijos ir 9 patalpų remonto darbai. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos lėšomis.

 -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

     

 

Vyksta Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos apsaugos srityje įgyvendinimas. Projektai bus įgyvendinami pagal programas „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ ir „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė paramą gauna pagal abi programas.  Pagal programą  „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimo Lietuvoje“ bus skirta būtinoji medicininė įranga nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams bei pastato siūlių užtaisymui. Tai padės specialistams dar efektyviau stebėti neišnešiotų ir sunkiai sergančių naujagimių vystymąsi bei priežiūrą.

 

Pagal programą - „Energiją tausojančių technologijų įvedimo Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ bus atliktas Akušerijos ir Naujagimių skyrių  vėdinimo sistemų rekonstravimas.  

 

Bendras Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos biudžetas siekia 120 mln. litų. „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimo Lietuvoje“ programai skirta apie 84,5 mln. litų, „Energiją tausojančių technologijų įvedimo Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ programos įgyvendinimui numatyta apie 60,5 mln. litų. Lietuvos Respublikos dalis šių programų įgyvendinimui atitinkamai yra 12 mln. litų ir 9 mln. litų bendrojo finansavimo lėšų.

 

Įgyvendinant programas 22 ligoninės, kurių tarpe ir Vilniaus miesto klinikinė, bus aprūpintos kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui būtina modernia medicinine įranga. Trys sveikatos priežiūros įstaigos gaus automobilius su specialia įranga saugiam naujagimių pervežimui. Taip pat ketinama suremontuoti per 10 sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, sukurti apie 70 moksliškai pagrįstų akušerinės ir neonatologinės diagnostikos bei gydymo metodinių rekomendacijų. Susitarimų galiojimo laikotarpiu per 1,3 tūkst. sveikatos priežiūros specialistų, pasinaudodami šveicarų finansinės paramos mechanizmu, pakels kvalifikaciją. Gauta parama leis sukurti kompiuterinę nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų bazę. Vykdant energiją tausojančių technologijų diegimo programos dalį planuojama pagerinti ligoninių pastatų šiluminę izoliaciją – šiltinti stogus, išorės sienas, keisti langus ir išorės duris. Taip pat planuojama modernizuoti šilumos punktų, karšto vandens tiekimo, vidinių šildymo ir elektros tiekimo sistemas bei įrengti patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemas. Baigiant projektą bus atnaujinta ir medicininių dujų tiekimo sistema.

 

Skirtos lėšos turės būti panaudotos iki 2017 m. birželio 14 d.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje pagal vieną iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programų, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinamas projektas – „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“. Įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2012 m. birželio 12 d. Bendradarbiavimo programa tęsis iki 2016 m. gruodžio 13 d.

Šios programos tikslas - pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, sumažinant skirtumą tarp periferinių regionų ir miestų bei užtikrinti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos tęstinumą. Programos uždaviniai:

 

 • pagerinti sunaudojamos energijos efektyvumą ligoninės skyriuose, teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams;
 • pagerinti mikroklimatą ligoninių pastatuose atnaujintose sveikatos priežiūros įstaigose ligoninių skyriuose, teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.

 Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 561 132,0 litus, iš jų:

 • paramos lėšomis apmokamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 476 962,20 litus. Šiomis lėšomis negali būti apmokama daugiau kaip 85 procentai visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • bendrojo finansavimo lėšomis apmokamos išlaidos sudaro ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

-----------------------------------------------------------------------

 


Iškilmingas Lietuvos - Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos sutarčių pasirašymas 

 Nuotraukų galerija 

-----------------------------------------------------------------------------

Vykdant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės buvo sudarytos sutartys dėl projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ įgyvendinimo.

Dėl projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė gavo šiuolaikinę medicininę įrangą:

 1. Portatyvinį ultragarsinį aparatą su akušerijai tinkamais davikliais1 HD 15, su kuriuo dirbama  Motinystės centre.
 2. Gyvybinių funkcijų monitoriai naujagimiams Intelli Vue MP20-4 vnt. (Naujagimių skyriuje).
 3. Otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas naujagimių klausos patikrai OtoRead Clinical - 1 vnt. (Naujagimių skyriuje).
 4. Sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) su skirtingų dydžių nosies kaniulių rinkiniu 1080 SINDI - 2 vnt. (Naujagimių skyriuje).
 5. Švirkštinės infuzinės pompos SEP-21S - 3 vnt. (Naujagimių skyriuje).
 6. Šildomi naujagimio reanimaciniai staleliai GIRAFFE WARMER – 7 vnt. (5 vnt.  Naujagimių skyriuje ir po vieną 1-ame ir 2-ame Gimdymo skyriuose).
 7. Kardiotokografai „Avalon“ FM 30 - 4 vnt. (po du vaisiaus monitorius pasidalijo 1-asis ir 2-asis Gimdymo skyriai).
 8. Perfuzoriai (tūrinės pompos) DF-12M - 5 vnt. (3 vnt. 2-aje Gimdymo skyriuje, 2 vnt. 1-ajame Gimdymo skyriuje).
 9. Universalios gimdymo lovos Birthright (modelis-170000EL) - 5 vnt. (3 vnt. 2-ajame Gimdymo skyriuje, 2 vnt. 1-ajame Gimdymo skyriuje).
 10.  Gyvybinių funkcijų monitorių suaugusiems B650 - Akušerijos ir ginekologijos operacinėje.
 11. Defibriliatorių naujagimiui 1(modelis Lifepak 20e) – 1 vnt.  (Naujagimių skyriuje).
 12. Defibriliatorių suaugusiam  2 (modelis Lifepak 15e) – 1 vnt.  (Akušerijos ir ginekologijos operacinėje).
 13. Transportinį inkubatorių viduje ligoninės (modelis AirShield T1500) – 1 vnt.  (Naujagimių skyriuje).
 14. Fototerapijos prietaisus (modelis mavi LED 30220) – 2 vnt. (Naujagimių skyriuje).
 15. Elektronines svarstykles (modelis M300) – 1 vnt. (Naujagimių skyriuje).

Nuotraukos:

p1240466 p1240468p1240470

p1240472p1240481 p1240483

 

p1240484 p1240488p1240490

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt