Projektas ,,Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“

esfondas 

VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė (po reorganizavimo – VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė) su VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikomis 2009-08-08 d. sudarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurioje numatyta bendromis abiejų šalių jėgomis įgyvendinti projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“  pagal priemonės Nr.VP3-2.1-SAM-01 valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos mėn. 24 d. įsakymu Nr.V-636.

Pagrindinis projekto tikslas ir uždavinys - sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei pagerinti šių ligų srities sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) Lietuvoje sudaro daugiau negu pusę visų mirties priežasčių, apie vieną trečdalį neįgalumo, 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose ir 20 proc. visų gydytų stacionaruose ligonių. ŠKL pagrindinė gyventojų mirties priežastis yra viena opiausių socialinių, ekonominių bei sveikatos priežiūros problemų Lietuvoje, o ypatingai vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Šiuose Lietuvos regionuose gydymo įstaigų infrastruktūra yra nesutvarkyta, trūksta medicininės įrangos, susidėvėjusios patalpos.

Kompleksiniam problemos sprendimui būtina optimizuoti teikiamos pagalbos apimtis, pagerinti prevencijos, teikiamų ankstyvos bei specializuotos diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybę. Tam pasiekti būtina aprūpinti gydymo įstaigas ne tik medicinine įranga, bet ir renovuoti ligoninių patalpas bei pritaikyti jas darbui su šiuolaikiška medicinine įranga.

Projektas apima visus asmens sveikatos priežiūros paslaugų lygius (šeimos gydytojai, II lygio paslaugas teikiančios įstaigos, universitetų ligoninės). Lėšos investuojamos į ligoninių infrastruktūrą –  medicininę įrangą bei patalpų pritaikymą ŠKL paslaugų teikimui.

Įgyvendinant projektą  „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė įsigijo naują medicininę įrangą:

1. Neinvazinės monitorinės sistemos DASH 4000 – 9 vnt., Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui 4 vnt., Angiochirurgijos anesteziologijos reanimacijos skyriui 5 vnt.

2. Defibriliatoriai Lifepak 20 – 1 vnt. Angiochirurgijos anesteziologijos reanimacijos skyriui. 

3. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas HT70– 1 vnt. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui. 

4. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas SAVINA Draeger – 1 vnt. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui, 1 vnt. Angiochirurgijos anesteziologijos reanimacijos skyriui.

5. Vienos kameros išorinis širdies stimuliatorius – 2 vnt. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui.

6. Specializuotas vaskulinis kraujotakos greičio matavimo aparatas Vascular Asist Vasi – 1 vnt. 2-ajam Angiochirugijos skyriui.

7. Elektrinis vakuuminis siurblys NEW Hospivac 400 – 1 vnt. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui.

8. Enterinės mitybos pompos KANGAROO ePomp – 2 vnt., Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui 1 vnt., Angiochirurgijos anesteziologijos reanimacijos skyriui 1 vnt. 

9. Infuzinės švirkštinės pompos AITECS 2016 – 12 vnt., Angiochirurgijos anesteziologijos reanimacijos skyriui 5 vnt., Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui 7 vnt.

10. Infuzinės tūrinės pompos DF-12M – 16 vnt., Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui 10 vnt., Angiochirurgijos anesteziologijos reanimacijos skyriui 6 vnt.

11. Elektrokardiografai su kardiogramos perdavimo kompiuteriniais tinklais galimybe - 1 vnt. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui.

 

Projekto vertė VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje iki 669 000,00 litų (iš jų ES lėšos - 568650,00 Lt; Nacionalinio finansavimo lėšos (valstybės biudžetas) - 100350,00 Lt).

Įgyvendinus projektą, VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje pagerės širdies ir kraujagyslių ligų paslaugų kokybė bei prieinamumas.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt