Akušerijos, naujagimių ir vaikų skyrių renovacijos ir modernizavimo projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008-01-30 nutarimu Nr. 105 ,,Dėl valstybės investicijų 2008-2010 metų programoje numatytų 2008 metams kapitalo investicijų paskirstymo“ skyrė 700,0 tūkst. Lt šio projekto įgyvendinimui.
Lėšos skirtos statybos remonto darbams. Lėšos turi būti įsisavintos 2008 metais.

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Pagrindiniai projekto tikslai:
1. sumažinti didelės rizikos ir nepageidaujamų nėštumų skaičių 10 procentų;
2. sumažinti neišnešiotų naujagimių mirtingumą iki 30-ties 1000 gimusių;
3. užtikrinti moterims prieinamą ir kvalifikuotą nėščiųjų priežiūrą, gimdymo pagalbą;
4. sudaryti sąlygas motinoms kartu gulėti su naujagimiu;
5. sumažinti vidutinę gulėjimo trukmę viena diena

Ligoninės uždaviniai:
1. aprūpinti Akušerijos, naujagimių ir vaikų skyrius medicinine įranga;
2. pagerinti nėščiųjų priežiūrą ir gimdymo pagalbą;
3. sumažinti perinatalinį mirtingumą;
4. pagerinti pacientams mikroklimato sąlygas;
5. pagerinti darbuotojams darbo sąlygas

Projektas pradėtas vykdyti 2008m., įvykdytos statybos ir remonto darbų už 3 514 388,0 Lt (2 000 000 Lt
iš privatyzavimo fondo lėšų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų programų, 700 000,0 Lt - valstybės investicijų programų, 300 000,0 Lt - Vilniaus m. savivaldybės, 514 388,0 Lt - nuosavų lėšų). Renovuota apie 2450m2 patalpų.
Šis projektas tęstinis. 2009m, iš valstybės investicijų programų skirta 1 500 000,0 Lt.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt