Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonės įgyvendinimo programaVadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008-03-12 įsakymu Nr. A1-74/V-182 ,,Dėl prevencijos priemonių, numatomų įgyvendinti 2008 metais Lietuvos įmonėse iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ ir 2008 -05-08 pasirašyta su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutartimi Nr. S1-160, prevencijos priemonei įgyvendinti suteikta 98 000 litų iš VSDF biudžeto lėšų ir 42 000 litų ligoninė įsipareigojo skirti nuosavų lėšų.  

Priemonės tikslai:
Siekiama pašalinti rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai veiksnius, kilnojant pacientus
rankomis, nustatytus Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministrų įsakymu 
1998-09-03 Nr. 134/493

Priemonės uždaviniai:
Mechanizuoti pacientų kilnojimą bei vartymą intensyvios terapijos ir reanimacijos, chirurgijos, terapijos skyriuose, operacinėse. Įgyvendinus šį projektą, bus pašalinta profesinė rizika 634 darbuotojams ( slaugytojams, slaugytojų padėjėjams, gydytojams).

Naudojant kėlimui skirtas priemones bus garantuotas pacientų saugumas: nebus sukelta pacientams papildomų rizikos ir pavojaus veiksnių ( tempimas, odos pažeidimai, galimybė iškristi, nugriūti, gauti traumą ).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1 Įranga, technikos pirkimas
1.1 Keltuvas vnt 2
1.2 Kėlimo diržas vnt 2
1.3 Reguliuojamas aukščio transportavimo vežimėlis vnt 10
1.4 Slaugos lova vnt 10
1.5 Dušo-tualeto kėdė vnt 4
1.6 Perkėlimo lenta vnt 10
1.7 Pasikėlimo diržas vnt 19
1.8 Perkėlimo diržas vnt 10
1.9 Neštuvai vnt 8
1.10 Neštuvai vnt 2
2 Paslaugos (audito) vnt 1

 

 

Finansavimo šaltiniai Suma, Lt Bendros sumos dalis, proc.
1. VSDF biudžeto lėšos 98000,0 70
2. Vykdytojo lėšos 42000,0 30
BENDRA SUMA: 140000,0 100


3. Laukiami prevencijos priemonės įgyvendinimo rezultatai:

Eil. 
Nr.
Įgyvendinimo rezultatai***
Modernizuojamų darbo įrenginių skaičius 2 mobilūs keltuvai, 2 kėlimo diržai, 10 reguliuojamo aukščio vežimėlių ligonių transportavimui, 10 reguliuojamo aukščio slaugos lovų, 4 dušo – tualeto kėdės, 10 perkėlimo lentų, 19 pasikėlimo diržų, 10 perkėlimo diržų, 10 lanksčių neštuvų.
Pertvarkomų darbo vietų skaičius 534 pacientų lovų aptarnavimui
Technologinių procesų pakeitimai naudojant mažiau kenksmingas medžiagas (nurodomos keičiamos medžiagos ir laukiamas darbo sąlygų gerinimo efektas) Mechanizuotas technologinis procesas (procedūros)
Darbuotojų, kurių darbo sąlygos, įgyvendinus priemonę, atitiks darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, skaičius 634 medicinos personalo darbuotojų (slaugos specialistų, slaugytojų padėjėjų, gydytojų)

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt