Dienos chirurgijos padalinio įrengimo Ginekologijos skyriuje restruktūrizavimo programa

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 14 dienos direktoriaus įsakymu Nr.1K-63 ,,Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšų skyrimo paslaugų restruktūrizavimo programai vykdyti 2008 metais“ VšĮ Vilniaus miesto universitetinei ligoninei skirta bendra vertė 1 893 500 litų (1 863 500,0Lt - privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų restruktūrizavimo programos (1 007 000 Lt einamajam remontui/renovacijai, 856 500 Lt medicinos įrangai),30 000,0Lt - nuosavų lėšų. 

Šios programos esmė – restruktūrizuoti Ginekologijos skyriuje teikiamas paslaugas, užtikrinant tinkamą priežiūrą pacientėms. 

Programos tikslai:
1. tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą;
2. gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;
3. optimaliau naudoti žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius.
Programos uždaviniai:
trumpalaikiai:
1. dienos chirurgijos padalinio įrengimas su atsibudimo ir pacienčių sekimo palata;
2. Ginekologijos skyriaus lovų skaičiaus sumažinimas nuo 30 lovų iki 15 lovų;  
3. Operacinės pertvarkymas ir jos pritaikymas dienos chirurgijos paslaugų teikimui.

ilgalaikiai:
1. dienos chirurgijos paslaugų apimtys padidės ne mažiau kaip 25 procentais (duomenis lyginant su 2006 metais);
2. sutrumpės eilės dienos chirurgijos paslaugoms atlikti nuo 14 dienų iki 7 dienų;
3. teikiamos pilnavertiškesnės dienos chirurgijos paslaugos – vietoje frakcinės gimdos abrazijos bus atliekama histeroskopija;
4. taupomos lėšos, mažinant stacionarinės pagalbos mastus.
Reikalingos investicijos:
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Lėšų poreikis tūkst. Lt
1. Statybos ir remonto darbai 1007,0
2. Medicininės įrangos įsigijimas 1155,8
Iš jų:
medicininė įranga apžiūros kabinetui
medicininė įranga ginekologijos dienos chirurgijos operacinei
medicininė įranga dienos pabudimo palatai


197,6

571,0

387,2

Iš viso: 2162,8
Iš jų:
iš restruktūrizacijai skiriamų lėšų
nuosavų lėšų

2000,0
162,8

 

Laukiami rezultatai:

1. Bus įrengtas Dienos chirurgijos padalinys 15 lovų;
2. Padidės dienos chirurgijos apimtys;
3. Sumažės stacionarinių paslaugų apimtys, bus sumažinta 15 lovų;
4. Pagerės teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas;
5. Bus atskirti pacientų srautai;
6. Padidės įstaigos veiklos efektyvumas.

Programos įgyvendinimas
2008 metai

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt