„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“

 esfivp i 1


embl

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

2019 m. vasario 12 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0024 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“ sutartis.

Projektui įgyvendinti skirta 135 303,78 Eur, iš jų: ES fondų lėšos – 125 155,99 Eur, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos – 10 147,77 Eur, pareiškėjo (VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės) lėšos – 10 147,79 Eur.

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinika, siekdama padidinti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumą bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse, projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“ įgyvendinimo metu planuoja įsigyti būtiną medicininę įrangą, kompiuterinę techniką, gydytojų kabinetų baldus bei atlikti poliklinikos patalpų remonto darbus.
2017 m. rugsėjo 30 d. (pagal teritorinių ligonių kasų duomenis)  prie poliklinikos  prisirašiusių asmenų skaičius buvo 13 176 asm. Apie 60 proc. visų prie poliklinikos prisirašiusių asmenų skaičiaus sudarė vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) asmenys – 7 932 asm.  Minėtai grupei yra ypač svarbu pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę: plėtoti odontologo teikiamas paslaugas, gerinti paslaugų teikimą namuose ir poliklinikoje.
Įgyvendinus projektą tikimasi padidinti poliklinikos veiklos efektyvumą ir pagerinti pirminės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybę sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-02-12

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020-02-29

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. 

Projekto tikslas: Padidinti VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumą bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę sveiko senėjimo srityje bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos: Iš projekto lėšų įsigyta medicininė ir kompiuterinė įranga  nuosavybės teise priklausys projekto vykdytojui. Suremontuotos patalpos nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybės administracijai,  projekto vykdytojas šias patalpas valdo panaudos teise. Projekto vykdytojas rūpinsis turto eksploatavimu bei tinkamu naudojimu sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Suremontuotos patalpos ir įsigyta įranga bus skirta/naudojama pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Projekto vykdytojas įsipareigoja projekto lėšomis įsigytą įrangą ir suremontuotas patalpas naudoti projekte numatytiems tikslams, neperleisti jų tretiesiems asmenims, kitaip nesuvaržyti teisių į jas ne trumpiau, kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos. 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt