„Primimo-skubios pagalbos skyriaus restruktrizavimo programa“


Programos tikslas
 1. Vykdant programą siekiama optimaliomis sąnaudomis užtikrinti pakankamą techninę ir materialinę bazę bei teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas. Renovuojant Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus patalpas bei įdiegiant šiuolaikines ir efektyvias medicinos technologijas, pacientai bus ištirti greitai ir kokybiškai.
 2. Programos uždaviniai
 3. Padidinti laukiamuosius pacientams;
 4. Praplėsti registratūros patalpas, papildomai įrengiant 3 darbo vietas;
 5. Įrengti ir aprūpinti nauja aparatūra intensyvios pagalbos patalpą (defibriliatorius, elektrokardiografas, intubacinis rinkinys, deguonies tiekimo įranga, dirbtinės plaučių ventiliacijos įranga, monitorius širdies kraujagyslių ir kvėpavimo funkcijoms stebėti, pulsoksimetras);
 6. Įrengti stebėjimo patalpą (su 2 lovomis, prausykla ir tualetu), kurią esant reikalui būtų galima panaudoti kaip izoliatorių;
 7. Įrengti 5 pacientų apžiūros kabinetus, iš kurių vienas būtų aprūpintas echoskopu ir du elektrokardiografais;
 8. Pertvarkyti priėmimo skyriaus tvarstomąjį-operacinę, įrengiant prie jo atskirą patalpą pacientų persirengimui, rankų plovimui ir dokumentacijos pildymui;
 9. Rekonstruoti hospitalizuojamų pacientų persirengimo kambarį ir sanitarinio švarinimo patalpas;
 10. Įrengti patalpą neštuviniams pacientams, laukiantiems gydytojo apžiūros ar po jos pervežimo į namus ar į kitą gydymo įstaigą;
 11. Prie registratūros įrengti budinčio personalo poilsio kambarį;
 12. Aprūpinti Priėmimo skyrių naujomis ir šiuolaikinėmis ligonių vežimo ir kėlimo priemonėmis;
 13. Sujungti į vieningą kompiuterinį tinklą registratūros, specialistų kabinetų, skyriaus vedėjo ir vyr. slaugos administratorės kabinetų, statistikos bei stacionaro skyrių kompiuterius duomenų perdavimui, registravimui ir kontrolei.

Laukiami rezultatai
Priėmimo-skubios pagalbos skyrius bus įrengtas pagal SAM reikalavimus, numatytus LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-05-27 įsakymu Nr. V-394;
Sumažės stacionarinių paslaugų apimtys;
Pagerės teikiamų paslaugų kokybė;
Padidės įstaigos veiklos efektyvumas;
Bus atskirti skubios ir planinės pagalbos srautai;
Bus įsigyta reikalinga šioms paslaugoms teikti medicininė įranga.


Programos įgyvendinimas
2007 – 2008 metai.