VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės gydomojo korpuso išorinių atitvarų renovacija


PROJEKTO PRISTATYMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Projekto vykdytojas
VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

Projekto pavadinimas
VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės gydomojo korpuso išorinių atitvarų renovacija

Įgyvendinimo vieta
Vilnius

Paramos suma
2987,2 tūkst. Lt

Projekto vertė
4093,2 tūkst. Lt

Įgyvendinimo trukmė
22 mėn.


VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje yra 670 lovų, per metus gydosi apie 25000 pacientų. Ligoninėje veikia 3 Vilniaus universiteto centrai ir viena klinika. Ligoninės darbuotojai darbe vadovaujasi EN ISO 9001:2000 standarto reikalavimais (kokybės vadybos sistemos sertifikato Nr.15 100 42591).

Ligoninės misija - teikti kokybiškas, kvalifikuotas ir specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai panaudojant turimus resursus, būti viena iš Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studijų ir mokslų bazių, tapti atvira visuomenės poreikiams ligonine.
Projekto tikslas:
 • vartojamos energijos efektyvumo didinimas,
 • išlaidų už šilumos suvartojimą sumažinimas,
 • pastatų būklės gerinimas.

Projekto įgyvendintas nuo 2005-08-01 iki 2007-05-31.
Įgyvendinus projektą:
 • rekonstruotas ir apšiltintas stogas, pakeisti langai ir lauko durys, apšiltintos išorės sienos;
 • pagerėjo patalpų mikroklimato sąlygos pacientams ir darbuotojams;
 • planuojama sutaupyti apie 139,4 tūkst. Lt. per metus.
2004 metais įvykdyti šie darbai:
 • direktoriaus 2004-07-13 įsakymu Nr.V1-123 sudaryta viešojo pirkimo komisija energetinio audito ir investicinio projekto paslaugoms pirkti;
 • direktoriaus 2004-10-05 įsakymu Nr.V1-142 sudaryta darbo grupė projekto ,,VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės gydomojo korpuso išorinių atitvarų renovacija“ vykdymui užtikrinti. Projekto įgyvendinimo grupę sudaro 7 nariai: projekto vadovas, projekto koordinatorė, projekto finansininkė, projekto inžinierius, viešųjų pirkimų specialistė, projekto sekretorė ir viešųjų pirkimų organizavimo ir paraiškų vertinimo nuolatinės komisijos narys;
 • paruoštas projektas ,,Energetinis auditas ir investicinis projektas“.
2005 metais įvykdyti šie darbai:
 • projekto organizaciniai darbai;
 • gruodžio 2 d. pasirašyta Paramos teikimo sutartis Nr.S-BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0046;
 • viešieji paslaugų pirkimo konkursai: juristo, techninio projekto techninės dokumentacijos rengėjo, techninio projekto ekspertizės vykdytojo;
 • gruodžio 16 d. pasirašyta VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės gydomojo korpuso išorinių atitvarų renovacijos techninio projekto pirkimo – pardavimo sutartis;
 • paruoštas techninis projektas.
2006 metais įvykdyti šie darbai:
 • sausio 17 d. pasirašyta Teisinių paslaugų teikimo sutartis;
 • sausio 24 d. pasirašyta Ekspertizės rangos sutartis;
 • vasario 24 d. pasirašyta Projekto, finansuojamo įgyvendinant Lietuvos 2004 - 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemones, lėšų panadojimo audito atlikimo sutartis;
 • vasario 28 d. Lietuvos verslo paramos agentūros specialistai atliko įgyvendinamo projekto Nr.BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0046 patikrą vietoje. Patikros vietoje metu neatitikimų ir trūkumų nenustatyta;
 • gegužės 25 d. pasirašyta VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės gydomojo korpuso stogų renovacijos, langų ir lauko durų keitimo, išorės sienų apšiltinimo darbų atlikimo sutartis;
 • gegužės 26 d. pasirašyta Išorinio techninio eksperto paslaugų pirkimo sutartis;
 • gegužės mėnesį pradėti ligoninės gydomojo korpuso renovacijos darbai;
 • 2006 m. rugsėjo 1 d. darbų atlikta už 1198,5 tūkst. Lt. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Vilniaus miesto savivaldybė pervedė pirmojo ir antrojo mokėjimo lėšas už projekto vykdymą;
 • rugsėjo 11 d. pasirašyta VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės gydomojo korpuso išorinių atitvarų renovacijos techninio projekto Nr.BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0046 papildymo ir koregavimo sutartis;
 • spalio 23 d. pasirašyta Rangos sutartis papildomiems darbams pagal papildytą techninį projektą;
 • gruodžio mėnesį paruoštas straipsnis žiniasklaidai, vykdant projekto viešinimo veiklą.
2007 metais įvykdyti šie darbai:
 • sausio mėn. pasirašyta sutartis dėl straipsnio apie įgyvendinimą projektą išspausdinimo žiniasklaidoje, straipsnis išspausdintas laikraštyje „Lietuvos žinios“ 2007 m. vasario 3 d.
 • kovo mėn. pasirašyta sutartis dėl informacinio bukleto rengimo ir išspausdinimo;
 • balandžio mėn. išspausdintas bukletas apie ligoninės įgyvendinamą projektą;
 • gegužės mėn. 22 d. įvyko renginys (projekto viešinimo seminaras) projekto baigimo proga;
 • gegužės mėn. 31 d. pasirašytas Valstybinės darbų priėmimo komisijos Aktas, kad ligoninės gydomojo korpuso stogų renovacija, sienų šiltinimas, lauko durų ir langų keitimas tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti;
 • 2007 m. gegužės 31 d. visi numatyti projekto darbai baigti, projektas sėkmingai įgyvendintas;
 • per projekto įgyvendinimą:
 • apšiltinta ir rekonstruota 4793 m2 ligoninės gydomojo korpuso pastato stogo, pakeista 4663 m2 langų, apšiltinta 5668 m2 sienų, pakeista 45,3 m2 lauko durų;
 • darbų atlikta už 3825,6 tūkst. Lt, paslaugų nupirkta už 193,6 tūkst.Lt, personalo išlaidos - 61,2 tūkst. Lt, netiesioginės projekto išlaidos - 12,8 tūkst. Lt. Iš viso: panaudota 4093,2 tūkst. Lt projektui skirtų lėšų.

Ligoninės darbuotojai teigiamai vertina šią ES struktūrinių fondų paramą. Įgyvendinus šį projektą, VšĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės darbuotojai ir pacientai realiai pajuto praktinius pokyčius dėl Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą.

Prieš renovaciją:

 

Po renovacijos:

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt