Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų ir akušerijos - ginekologijos korpuso išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstrukcija

Sanglaudosfondas embl

 

VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė įgyvendino projektą ,,Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų ir akušerijos – ginekologijos korpuso išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstrukcija“ (projekto santrumpa VMKL 1D/3p korpuso rekonstrukcija).

 

Projektas finansuotas iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonės ,,Viešosios paskirties renovavimas regioniniu lygiu“, Vilniaus miesto savivaldybės ir nuosavų lėšų.

 

Projektų veiklų įgyvendinimo pradžia 2008 m. birželio 5 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2010 m. spalio 4 d.

 

Projekto tikslas: siekti pagerinti išorinių atitvarų ir energetinių sistemų būklę bei padidinti vartojamos energijos efektyvumą ir sumažinti išlaidas už energijos suvartojimą.

 

Įgyvendinus projektą: pakeisti 1D/3p korpuso langai, rekonstruotas šlaitinis stogas ir apšiltinta pastogės perdanga, pakeistos arba restauruotos lauko ir tambūro durys, rekonstruota likusi vidaus šildymo sistema ir likusi vidaus elektros instaliacija.

 

Stebėsenos rodikliai: energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties vienas pastatas,   atnaujintame viešosios paskirties pastate planuojama sutaupyti 0,55 GWh energijos per metus.

 

Projekto tęstinumas: ligoninės veikla yra naudinga visuomenei, todėl bus užtikrintas sėkmingas ir ilgalaikis jos veiklos tęstinumas. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas ligoninės 1D/3p korpusas, kuriame teikiamos stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, sudarytos geresnės gydymosi sąlygos Lietuvos gyventojams ir mikroklimato sąlygos darbuotojams. Projekto tęstinumas prisidės prie Lietuvos energetikos ūkio vystymo, siekiant užtikrinti efektyvų energijos vartojimą, bus sumažintos išlaidos už energiją, pagerinta 1D/3p pastato fizinė ir šiluminė būklė ir padidinta jo vertė, o tuo pačiu bus užtikrintas tolimesnis organizacijos veiklos tęstinumas.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt