Projektas ,,Dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros gerinimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje“

esfondas

vmul_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė įgyvendino projektą ,,Dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros gerinimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje“.

 

Projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-966 ,,Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę ,,Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ yra skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Projekto įgyvendinimo pradžia 2010 m. sausio mėn.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2011 m. rugpjūčio mėn. 

 

Projektui įgyvendinti buvo skirta iki 5 059 000,0 Lt ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Įgyvendinus projektą rekonstruotos Vaikų priėmimo-skubios pagalbos poskyrio patalpos; Dienos chirurgijos skyriaus patalpos.

Įgyvendinus projektą įsigyta: medicinos įranga ir medicinos baldai Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyriui; medicinos įranga Dienos chirurgijos skyriui.

 

Projekto įgyvendinimo rezultatais naudosis ligoninės pacientai, darbuotojai, medicinos studentai, rezidentai, kvalifikaciją keliantys specialistai.

 

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt