PATVIRTINTA 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinės 

ligoninės direktoriaus 

2012 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr.V1-282 

(VšĮ Vilniaus miesto klinikinės  

ligoninės direktoriaus 

2021 m. spalio 19 d.  

įsakymo Nr.V1-341/21(1.1.) redakcija)

  

 STRUKTŪRA

 Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės struktūra

Galioja nuo 2021 m. spalio15 d.

 

1. Administracija;

2. Direktoriaus patarėjų kabinetas;

3. Bendrieji skyriai:

3.1. Finansų ir ekonomikos skyrius;

3.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius; 

3.3. Medicinos technikos ir metrologijos skyrius;

3.4. Inžinerinis skyrius;

3.5. Ūkio skyrius:

3.5.1. Valymo poskyris;

3.6. Slaugos ir socialinės pagalbos skyrius;

3.7. Vidaus medicininio audito skyrius;

3.8. Personalo skyrius;

3.9. Statistikos skyrius:

3.9.1. Archyvas;

3.10. Informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius;

3.11. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius;

3.12. Viešųjų pirkimų skyrius;

4. Diagnostiniai ir pagalbiniai ligoninės skyriai:

4.1. 1-asis priėmimo - skubiosios pagalbos skyrius;

4.2. 2-asis priėmimo - skubiosios pagalbos skyrius;

4.3. 1-asis radiologijos skyrius;

4.4. 2-asis radiologijos skyrius;

4.5. Instrumentinės diagnostikos skyrius;

4.6. Laboratorinių tyrimų skyrius:

4.6.1. Laboratorinių tyrimų skyriaus poskyris;

4.7. Mikrobiologinių tyrimų laboratorija;

4.8. 1-asis klinikinės fiziologijos skyrius;

4.9. 2-asis klinikinės fiziologijos skyrius;

4.10. 1-asis fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;

4.11. 2-asis fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;

4.12. Patologijos skyrius;

4.13. Konsultacinis skyrius;

4.14. Infekcijų kontrolės skyrius;

4.15. 1-oji vaistinė;

4.16. 2-oji vaistinė;

4.17. Sterilizacinė;

5. Vidaus ligų klinika:

5.1. Vidaus ligų skyrius;

5.2. Vidaus ligų diagnostikos skyrius;

5.3. 1-asis kardiologijos skyrius;

5.4. 2-asis kardiologijos skyrius;

5.5. Nefrologijos skyrius;

5.6. Nefrourologijos skyrius:

5.6.1. Hemodializės poskyris;

5.7. Nervų ligų skyrius.

 6. Chirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinika:

6.1. 1-asis dienos chirurgijos skyrius;

6.2. 2-asis dienos chirurgijos skyrius;

6.2.1. Operacinis poskyris;

6.3. Abdominalinės chirurgijos skyrius;

6.4. Urologijos skyrius;

6.5. Kraujagyslių chirurgijos skyrius;

6.6. Invazinės radiologijos ir endoprotezavimo skyrius;

7. Akušerijos ir ginekologijos klinika:

7.1. Akušerijos ir ginekologijos priėmimo - skubiosios pagalbos, nėštumo patologijos ir konsultacijų skyrius;

7.2. 1-asis gimdymo skyrius;

7.3. 2-asis gimdymo skyrius;

7.4. Naujagimių skyrius;

7.5. Ginekologijos skyrius;

8. Vaikų ligų klinika:

8.1. Vaikų priėmimo - skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyrius;

8.2. 1-asis vaikų ligų skyrius;

8.3. 2-asis vaikų ligų skyrius;

8.4. Vaikų alergologijos skyrius;

9. Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos klinika:

9.1. Intensyviosios terapijos skyrius;

9.2. Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyrius;

10. Medicininės reabilitacijos skyrius;

11. Poliklinika:

11.1. Bendri poliklinikos padaliniai:

11.1.1. Poliklinikos bendrųjų reikalų skyrius;

11.1.2. Registratūra ir informacija;

11.1.3. Procedūrų kabinetas;

11.2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros tarnyba:

11.2.1. Vidaus ligų skyrius;

11.2.2. Akušerijos - ginekologijos kabinetas;

11.2.3. Chirurgijos kabinetas;

11.2.4. Odontologijos skyrius;

11.2.5. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros centras;

11.3. Konsultacijų tarnyba:

11.3.1. Vidaus ligų kabinetas;

11.3.2. Kardiologijos kabinetas;

11.3.3. Nefrologijos kabinetas;

11.3.4. Nervų ligų kabinetas;

11.3.5. Dermatologijos kabinetas;

11.3.6. Endokrinologijos kabinetas;

11.3.7. Oftalmologijos kabinetas;

11.3.8. Otolaringologijos kabinetas;

11.3.9 Urologijos kabinetas;

11.3.10. Chirurgijos kabinetas;

11.3.11. Odontologijos chirurgijos kabinetas;

11.3.12. Darbo medicinos kabinetas;

11.3.13. Alergologijos centras;

11.4. Aviacijos medicinos centras;

11.5. Odontologinės ortopedijos skyrius;

 

 

 Iš viso  VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – 510 aktyvaus gydymo lovos, 69 dienos chirurgijos profilio lovos, 19 stebėjimo vietų (8 1-ajame priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje, 5 2-ajame priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje ir 6 Vaikų priėmimo – skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyriuje), 28 hemodializės vietos,  30 medicininės reabilitacijos lovų ir 11 dienos stacionaro vietų.

 
 

_________________________________

 

 

SUDERINTA

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

 

direktoriaus pavaduotoja

 

 

.........................................    Donalda Meiželytė

 

 

 

2021 m.  spalio 15 d.

 

    (suderinimo data)

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt