Slaugos taryba

Slaugos tarybos pirmininkė –  Raimonda Steikūnienė, VMKL vyriausioji slaugos administratorė. 

Slaugos tarybos sekretorė - Rasa Dieninienė, vyresn. slaugos specialistė.

Slaugos tarybos nariai:

 • Vilma Bieliauskienė, Kardiologijos sk. bendrosios praktikos slaugytoja
 • Lina Pakamorienė, 2-o Gimdymo sk. akušerė
 • Helena Linkevič, Dienos chirurgijos sk. vyresn. slaugos administratorė
 • Dalė Deveikytė, 1-o vaikų ligų sk. vaikų slaugytoja
 • Rasa Dieninienė, vyresn. slaugos specialistė
 • Renata Grigonienė, Invazinės radiologijos ir endoprotezavimo sk. anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja
 • Elvyra Kučeriavienė, Kraujagyslių chirurgijos sk. vyresn. slaugos administratorė
 • Mirena Borisienė, Radiologijos sk. vyresn. radiologijos technologė
 • Neringa Skvereckaitė, Nervų ligų sk. vyresn. slaugos administratorė
 • Renata Filipovič, Poliklinikos vyresn. slaugos administratorė.

 

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Slaugos taryba vykdo šią veiklą:

 1. Sprendžia slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį;
 2. Analizuoja slaugos administravimo problemas ir teikia pasiūlymus dėl slaugos valdymo tobulinimo;
 3. Teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai dėl slaugos paslaugų kokybės užtikrinimo;
 4. Organizuoja informacinio pobūdžio pasitarimus bei seminarus slaugos vystymo ir kokybės klausimais;
 5. Analizuoja slaugos ir higienos priemonių racionalų panaudojimą bei apskaitą;
 6. Organizuoja pacientų apklausą slaugos kokybei įvertinti ir gerinti;
 7. Numato būdus slaugos dokumentacijos parengimo įgyvendinimui;
 8. Organizuoja konferencijas, seminarus, šventes slaugos personalui.

Aktualiais svarstomais klausimais Slaugos taryba teikia rekomenduojamojo pobūdžio siūlymus įstaigos Administracijai.
Administracijai su siūlymais nesutikus, Slaugos taryba turi teisę juos teikti įstaigos steigėjui.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt