Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba yra patariamasis organas įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Stebėtojų taryba analizuoja įstaigos administracijos veiklą, išklauso įstaigos administracijos parengtą metinės veiklos ataskaitą, dalyvauja įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių bei filialų vadovų pareigoms užimti, pareiškia savo nuomonę steigėjui, turi kitų teisių ir pareigų, numatytų Stebėtojų tarybos darbo nuostatuose, neprieštaraujančiuose Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-02-22 sprendimu Nr. 1-872 VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės STEBĖTOJŲ TARYBOS nariai:

  • Viktorija Turauskytė
  • Deimantė Noreikienė
  • Viktoras Račkovskis
  • Asta Radzevičienė
  • Rūta Kiršienė

  

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt