Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių reklamos renginių organizavimo tvarka

VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ REKLAMOS       RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖJE LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS

Už reklaminių renginių vykdymo Ligoninėje koordinavimą atsakingas ryšių su visuomene specialistas, su kuriuo galite susisiekti  tel. 8 616 80671.

Reklamos davėjas atvykimo datą, laiką ir tikslą prieš teikiant prašymą, iš anksto turi suderinti su klinikos ar skyriaus vedėju. Derinimas gali vykti žodžiu telefonu arba elektroniniu būdu.

Suderinęs savo vizitą su klinikos ar skyriaus vedėju, Reklamos davėjas, norėdamas Ligoninėje organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos, turi pateikti prašymą dėl reklaminio renginio organizavimo elektroniniu paštu info@vmkl.lt. arba pristatyti/atsiųsti į Teisės ir bendrųjų reikalų skyrių, Antakalnio g. 57, Vilnius. 

Prašyme turi būti nurodoma:

  • informacija apie Reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
  • siūloma/pageidaujama reklaminio renginio data, laikas ir renginio trukmė;
  • kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams (gydytojams, slaugytojams, ) skirtas reklaminis renginys;
  • reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas Ligoninės sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų ASPĮ įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;
  • reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);
  • numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamus vaistinius preparatus ar medicinos priemones (prietaisus) reklaminiame renginyje išsamus aprašymas (pvz.: vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma (stiprumo ir farmacinės formos nereikia nurodyti, jeigu numatoma teikti reklaminę informaciją apie visus registruotus vaistinio preparato stiprumus ir farmacines formas);
  • nurodomas pageidaujamas renginio formatas (renginys organizuojamas gyvai arba nuotoliniu būdu, naudojantis internetinių konferencijų platformomis).

Reklamos davėjas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos praneša Koordinatoriui, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) reklamuotojo vardą, pavardę, pareigas. Jeigu informacija pasikeičia, turi būti nedelsiant apie tai informuojama raštu (elektroniniu paštu).

REKLAMINIŲ RENGINIŲ ŽURNALAS

Reklaminio renginio data, laikas ir trukmė

Reklamos davėjo pavadinimas ir renginio pavadinimas

Kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys

2024-07-03, 13.00 val., trukmė 30 min. UAB „SERVIER PHARMA”, Tema: "Didelės KV rizikos pacientai, jų gydymo optimizavimas Nefrologijos sk. gydytojams
2024-06-20, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB „SERVIER PHARMA”, Tema: "Hipertenzija ir lydinčios ligos" 1-ojo vidaus ligų sk. gydytojams
2024-06-19, 12.00 val., trukmė 15 min. Akcinės bendrovė "Grindeks" filialas, tema: Lėtinio širdies nepakankamumo simptomų valdymas ASPPC Šeimos medicinos centro gydytojams
2024-06-18, 11.30 val., trukmė 30 min. UAB „SERVIER PHARMA”, Tema: "Hipertenzija ir lydinčios ligos" 2-ojo kardiologijos skyriaus gydytojams
2024-06-13, 13.00 val., trukmė 1 val. UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BA[TlC" Tema:  "Sunkios astmos gydymas mepolizumabu" Vaistas - NUCALA, injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje Alergologams (gydytojams dirbantiems alergologijos centre)
2024-06-05, 12.00 val, trukmė 30 min. UAB "KRKA Lietuva" Reklaminio renginio tema: Naujienos kardiologijoje bei gastroprotekcijoje.
Renginio metu bus pateikiama informacija apie vaistinius preparatus Daxanlo, Valtricom,
Ravalsyo, Sorvitimb, Escadra
ASPPC Šeimos medicinos centro gydytojams
2024-05-30, 12.00 val. trukmė 30 min. UAB „SERVIER PHARMA”, Tema: "Hipertenzija ir lydinčios ligos" 2-ojo vidaus ligų sk. gydytojams
2024-05-15, 12.00 val, trukmė 15 min. UAB „Orivas”, Pranešimo tema: „D vitaminas. Gydymas ir profilaktika“.  Šeimos gydytojams
2024-05-07, 12.30 val., trukmė 30 min. UAB "Edupharma" Tema: "Geležies stokos anemijos valdymas" Nefrologijos sk. gydytojams ir slaugytojams
2024-05-03, 8.30 val., trukmė 45 min UAB SANOVUS Pranešimo tema apie Asanus chirurginių instrumentų pristatymo Kraujagyslių chirurgijos skyriaus gydytojams ir slaugytojoms
2024-04-30, 12.00 val, trukmė 30 min UAB "AstraZeneca Lietuva", Tema: ,,Sunkios astmos gydymo aktualijos biologine terapija" Alergologijos centro gydytojams
alergologams ir klinikiniams imunologams.
2024-04-25, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB "Edupharma" Tema: "Geležies stokos anemijos valdymas" 1-ojo vidaus ligq skyriaus gydytojams
2024-04-25, 13.00 val. trukmė 60 min. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lithuanian Branc.  Renginio tema  ,,Empagliflozino efektyvumas 5N sergantiems pacientams".  1-ojo kardiologinio skyriaus gydytojams
2024-04-18, 12.00 val. trukmė 30 min. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lithuanian Branc. Renginio tema
,,Veiksminga apsauga - ypatinga galia CRM ligomis sergantiems pacientams'.
1-ojo vidaus ligq skyriaus gydytojams
2024-04-09, 13.00 val., trukmė 45 min. UAB "AstraZeneca Lietuva", Tema: "SGLT-2 klasės vieta, širdies nepakankamumo gydyme, gydymo gairėse, kompensavimas". Vaistai: Forxiga 10 mg plėvele dengtos tabletės. 1-ojo kardiologinio skyriaus gydytojams
2024-03-28, 11.30 val., trukmė 30 min. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas, pranešimo tema "Veiksminga apsauga- ypatinga galia CRM ligomis sergantiems pacientams" 2-ojo vidaus ligų sk. gydytojams
2024-03-28, 12.00 val., trukmė 45 min. UAB "Bayer", "Xarelto apsauga, patvirtinta realioje klinikinėje praktikoje". 1-ojo vidaus ligų sk. gydytojams
2024-03-27, 12.00 val., trukmė 60 min UAB "AstraZeneca Lietuva", "Sunkios astmos gydymo galimybės biologine terapija". ASPPC Šeimos medicinos centro gydytojams
2024-03-26, 13.00 val., trukmė 60 min. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas, pranešimo tema "Veiksminga apsauga- ypatinga galia CRM ligomis sergantiems pacientams" 1-ojo kardiologijos sk. gydytojams
2024-03-22, 8.30 val., trukmė 30 min. UAB ALLIUM API, "Chirurginės pirštinės - saugumas ir inovacijos. Tvarsliava - žaisdų gydymo inovacijos slaugoje". Kraujagyslių sk. gydytojams, slaugytojams
2024-03-20, 12.00 val., trukmė 15 min. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas, pranešimo tema "Veiksminga apsauga- ypatinga galia CRM ligomis sergantiems pacientams" ASPPC Šeimos medicinos centro gydytojams
2024-03-14, 13.00 val, trukmė 30 min UAB „SERVIER PHARMA”, Tema: "Didelės KV rizikos pacientai, jų gydymo optimizavimas" Kardiologijos sk. gydytojams
2024-02-21, 12.00 val., trukmė 30 min UAB "Bayer", "Xarelto apsauga, patvirtinta realioje klinikinėje praktikoje". 2-ojo kardiologijos sk. gydytojams
2024-02.21, 12.00 val. trukmė 60 min. Novo Nordisk Pharma - Renginio tema: ,,Kompleksinis 2TCD gydymas”. Pranešimo pavadinimas: ,,Kompleksinis 2TCD gydymas”.

ASPPC Šeimos medicinos centro gydytojams

2024-02.20, 12.00 val. trukmė 60 min. Pfizer Luxembourg SARL filialas - tema "Antitromboziniai vaistai. Vakcinacijos aktualijos. Covid gydymas" Šeimos gydytojams ir slaugytojoms.
2024-02-14, 12.00 val., trukmė 60 min UAB KRKA Lietuva - Naujienos kardiologijoje bei gastroprotekcijoje Šeimos gydytojams
2024-02-08, 11.30 val., trukmė 60 min Pfizer Luxembourg SARL filialas, Tema: "Antitromboziniai vaistai. Vakcinacijos aktualijos. Covid gydymas" 2-ojo kardiologijos sk. gydytojams
2024-01-19, 8.45 val., trukmė 30 min UAB „Lex Ano“, „Inovatyvios žaizdų gydymo priemonės. Antimikrobiniai vario tvarsčiai. Cheminis žaizdos išvalymas, bioplėvelės bei patogeninių mikroorganizmų sunaikinimas žaizdoje vienkartinai panaudojus priemonę.“ Kraujagyslių chirurgijos sk. gydytojams ir slaugytojams.
2024-01-17, 11.00 val., trukmė 30 min UAB „SERVIER PHARMA”, Hipertenzijos gydymas remiantis naujausiomis gairėmis ir įrodymais. Nefrologijos sk. gydytojams
2023-12-13, 13.00 val. trukmė 30 min Pfizer Luxembourg SARL filialas, Tema: "Antitromboziniai vaistai. Vakcinacijos aktualijos. Covid gydymas" Šeimos gydytojams  (Antakalnio g.124)
2023-12-12, 11.00 val, trukmė 30 min UAB „SERVIER PHARMA”, Tema: "Didelės KV rizikos pacientai, jų gydymo optimizavimas" 2-ojo Kardiologijos sk. (Antakalnio g.124) gydytojams
2023-12-07, 12.00 val. trukmė 30 min UAB „SERVIER PHARMA”, Tema: "Didelės KV rizikos pacientai, jų gydymo optimizavimas" 2-ojo vidaus ligų sk. (Antakalnio g.124) gydytojams
2023-11-30, 12.00 val. trukmė 30 min  UAB „SERVIER PHARMA”, PV ir LIS sergančių pacientų optimalus medikamentinis gydymas. 2-ojo vidaus ligų sk. (Antakalnio g.124) gydytojams
2023-11-29, 11.00 val. trukmė 30 min UAB „SERVIER PHARMA”, PV ir LIS sergančių pacientų optimalus medikamentinis gydymas. Nefrologijos skyriaus gydytojams
2023-11-28, 11.00 val. trukmė 30 min UAB „SERVIER PHARMA”, PV ir LIS sergančių pacientų optimalus medikamentinis gydymas. 2-ojo kardiologijos sk. (Antakalnio g.124) gydytojams

2023-11-22, 12.00 val. trukmė 20 min.

UAB "ORION PHARMA", Naujiena migrenos gydyme - MIGSUN ir Orion Pharma papildai Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų centro šeimos gydytojams.
2023-11-14, 9.00 val.

 UAB „Linus Medical“ 

"Nauji produktai skirti cukrinio diabeto kontrolei bei žaizdų gydymui ir priežiūrai"

Kraujagyslių chirurgams, slaugytojoms, pacientams.
2023-11-14, 9.00 val. UAB "Molnlycke Health Care" , Cukriniu diabetu sergantys asmenys, dalyvaujantys VMKL organizuojamame renginyje Pasaulinės diabeto dienos proga, Tema - „Modernių priemonių naudojimas ir parinkimas diabetinės pėdos opoms“. Žaizdų plovimo priemonės (Granudacyn), moderni tvarsliava (Mepilex Border Flex, Exufiber, etc.), pagalbinės žaizdų gydymo terpapijos (Granulox). Kraujagyslių chirurgams, slaugytojoms, pacientams.
2023-11-14, 9.00 val. UAB "idemus", Diabetinės pėdos priežiūra ir žaizdų prevencija. Kraujagyslių chirurgams, slaugytojoms, pacientams.
2023-11-14, 12.00 val., trukmė 45 min. UAB "Bayer", "Xarelto apsauga, patvirtinta realioje klinikinėje praktikoje". 1-ojo vidaus ligų sk. gydytojams

2023-11-09, 13.00 val

trukmė 30 min.

Širdies nepakankamumo ir dislipidemijos aktualijos Lietuvoje.  Temos: "Nauja vaistų klasė dislipidemijos gydyme: Leqvio (inklisiranas)", "Entresto - laikas labai svarbus širdies nepakankamumu sergantiems pacientams" VMKL kardiologams
2023-11-08, 12.00 val., trukmė 45 min. UAB "Bayer",  "Prieširdžių virpėjimų sergančių pacientų antikoaguliacinis gydymas". Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų centro šeimos gydytojams.

2023-10-19, 12.00 val, trukmė 30 min. 

UAB "Bayer"   -  “Xarelto apsauga patvirtinta realioje klinikinėje praktikoje“.

Rivaroksabanas (Xarelto) - 20mg, 15mg.

VMKL Antakalnio g.124 Vidaus ligų skyriuje, Vidaus ligų sk. sveikatos priežiūros specialistams.

2023-10-18, 12.00 val trukmė 20 min.

UAB KRKA Lietuva - Naujienos kardiologijoje, gastroenterologijoje, KRKA vaistų kompensacija. Renginio metu bus pateikiama informacija apie vaistinius preparatus: Ravalsyo, Sorvitimb, Escadra, Dasselta.   

 VMKL Antakalnio g.124, bendrosios praktikos gydytojams ir slaugytojoms.
2023-10-12, 12.00 val., trukmė 30 min. ,,Empagliflozino kompleksinis poveikis kardio-nefro-metabolinei sistemoms". Nefrologijos sk. sveikatos priežiūros specialistams.
2023-10-11, 12.00 val., trukmė 60 min. UAB "AstraZeneca Lietuva", "LOPL gydymo tendencijos. Kas naujo?" Poliklinikos šeimos gydytojams
2023-10-05, 12.00 val., trukmė 30 min. ,,Empagliflozino kompleksinis poveikis kardio-nefro-metabolinei sistemoms". Vidaus ligų sk. sveikatos priežiūros specialistams.

2023-10-03, 10.00 val, trukmė 30 min.

UAB "Bayer"   - “Xarelto apsauga patvirtinta realioje klinikinėje praktikoje“.

Rivaroksabanas (Xarelto) - 20mg, 15mg.

VMKL Antakalnio g.124 Kardiologiniame skyriuje, kardiologijos sk. gydytojams
2023-09-22, 8.30 val., trukmė 15 min. Egis pharmaceuticlas plc atstovybė, "Protarpinio šlubumo gydymas". Kraujagyslių chirurgijos sk. gydytojams ir slaugytojams.
2023-09-14, 12.00 val.., trukmė 30 min. SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas, "Dislipidemijos gydymo aktualijos Lietuvoje. Klinikinė patirtis". 2-ojo kardiologijos sk. gydytojams
2023-09-06, 10.00 val., trukmė 30 min. Pfizer Liuxembourg SARL filialas, "Realios klinikinės praktikos tyrimų apžvalga. Kaip keisime antikoaugiacinį gydymą?" 2-ojo kardiologijos sk. gydytojams
2023-08-29, 12.00 val., trukmė 20 min.

Egis pharmaceuticlas plc atstovybė, "Hiperurikemijos gydymo svarba”

Vidaus ligų sk. gydytojams ir slaugytojams
2023-07-19, 12.00 val., trukmė 60 min. UAB Novo Nordisk Pharma, "Holistinis požiūris: 2TCD gydymo efektyvumo rodikliai" Poliklinikos visų kvalifikacijų asp specialistams.
2023-06-28, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB SERVIER PHARMA "Hipertenzija ir lydinčios ligos". Poliklinikos šeimos gydytojams.
2023-06-20, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB KRKA Lietuva "Nauja širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa". Poliklinikos bendrosios praktikos gydytojams ir slaugytojams.
2023-06-16, 8.30 val., trukmė 60 min. UAB "Molnlycke Health Care",  "Modernių priemonių naudojimas ir parinkimas skirtingiems žaizdų tipams". Kraujagyslių sk. chirurgijos sk. gydytojams ir slaugytojams.

2023-06-02, 8.30 val., val., trukmė 30 min.

UAB "Linus Medical", "Lėtinių žaizdų gydymas hidrokoloidiniais tvarsčiais". Kraujagyslių chirurgijos sk. gydytojams ir slaugytojams.
2023-05-26, 8.30 val., trukmė 45 min. UAB "Idemus", "Limfedemos gydymas. kompresinė terapija" Kraujagyslių chirurgijos sk. gydytojams ir slaugytojams
2023-05-25, 14.00 val., trukmė 60 min. Pfizer Liuxembourg SARL filialas, "Supaprastintas kompleksiškumas: pagrindinis antrinio lygio specialistų vaidmuo optimizuojant COVID-19 priežiūrą didelės rizikos paciantams". Vidaus ligų diagnostikos sk. gydytojams
2023-05-05, 8.30 val., trukmė 60 min. APEXMEDICUS atstovaujamų gamintojų produktų pristatymas. Kraujagyslių chirurgijos ir Invazinės radiologijos ir endoprotezavimo skyrių gydytojams.
2023-04-20, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB "Bayer", "Xarelto ir didelės insulto rizikos prieširdžių virpėjimu sergančių pacientų apsauga". Vidaus ligų sk. gydytojams
2023-04-19, 12.00 val., trukmė 60 min. UAB "ORIVAS", "Dvitaminas. Gydymas ir profilaktika" Šeimos gydytojams
2023-04-18, 12.30 val., trukmė 60 min. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas, "Empagliflozino savybės ir gydymo juo ypatumai". Vidaus ligų diagnostikos sk. gydytojams
2023-04-13, 12.00 val.,  trukmė 60 min.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas, "Empagliflozino savybės ir ypatumai širdies nepakankamumo gydyme".

2-ojo kardiologijos sk. gydytojams
2023-03-31, 8.30 val., trukmė  30 min. UAB "Allium UPI", "Medicinos priemonės. Tvarsčiai ir pleistrai žaizdų gydymui ir priežiūrai". Kraujagyslių chirurgijos sk. sveikatos priežiūros specialistams.
2023-03-16, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB SERVIER PHARMA, "Individualus požiūris į PV sergantį pacientą. KA sergantis pacientas. Optimalus medikamentinis gydymas. Nefrologijos sk. gydytojams
2023-03-15, 12.00 val., trukmė 20 min. UAB KRKA Lietuva, "Naujienos kardiologijoje ir gastroenterologijoje. KRKA vaistų kompensacija". Bendrosios praktikos gydytojams, Antakalnio g. 124
2023-03-03, 8.30 val., trukmė 30 min. UAB SERVIER PHARMA, "Lėtinė venų liga ir prognozė". Kraujagyskių sk. gydytojams
2023-03-02, 13.00 val., trukmė 30 min. UAB SERVIER PHARMA, "Kardiovaskulinės rizikos mažinimas PV sergantiems pacientams" 2-ojo kardiologijos sk. gydytojams
2023-03-01, 13.00 val., trukmė 40 min. Pfizer Liuxembourg SARL filialas,"Realios klinikinės praktikos tyrimų apžvalga. Kaip keisime antikoaguliacinį gydymą?" Kardiologijos sk. gydytojams
2023-03-01, trukmė 60 min. UAB Novo Nordisk Pharma, "Rybelsus - unikali tabletė antro tipo diabeto gydymui" Poliklinikos šeimos gydytojams
2023-02-28, trukmė 30 min. SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas, "Nauja vaistų klasė dislipidemijos gydyme: Leqvio" Kardiologijos sk. gydytojams
2023-02-22, 13.00 val., trukmė 30 min. UAB Bayer, "Rivaroksabanas ir inkstų funkscijos tausojimas:kokius irodymus turime?"  2-ojo kardiologijos skyriaus gydytojams
2023-02-21, 12.00 val., trukmė 40 min. Pfizer Liuxembourg SARL filialas,"Realios klinikinės praktikos tyrimų apžvalga. Kaip keisime antikoaguliacinį gydymą?" 2-ojo kardiologijos skyriaus gydytojams
2023-02-15, 12.00 val., trukmė 15 min. Pfizer Liuxembourg SARL filialas, "2023 COVID sezono Pfizer naujienos". Poliklinikos šeimos gydytojams
2023-02-14, 12.30 val., trukmė 60 min. Boehringer lngelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas ,,Empagliflozino savybės ir ypatumai širdies nepakankamumo ir 2 CD gydyme". Vidaus ligų diagnostikos sk. gydytojams

2023-02-10, 8.30 val., trukmė 30 min.

UAB Genba Pharma, "Cicasilver - ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui". Kraujagyslių sk. gydytojams, slaugytojams
2023-02-09, 13.00 val., trukmė 60 min. Boehringer lngelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas ,,Empagliflozino savybės ir ypatumai širdies nepakankamumo gydyme". Kardiologijos sk. gydytojams
2023-02-08, 12.00val., trukmė 30 min. UAB AstraZeneca, "Naujienos LOPL gydyme. 2TCD ir ankstyva LIL diagnostika" Poliklinikos šeimos gydytojams
2023-02-02, 12.00 val., trukmė 40 min. Pfizer Liuxembourg SARL filialas, "Realios klinikinės praktikos tyrimų apžvalga. Kaip keisime antikoaguliacinį gydymą". Vidaus ligų sk. gydytojams
2023-01-04, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB "Orivas", "D vitaminas ir intraveninė geležis". Poliklinikos šeimos gydytojams
2022-12-21, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB "Bayer", "Rivaroksabanas ir inkstų funkscijos tausojimas:kokius irodymus turime?" Poliklinikos šeimos gydytojams
2022-12-20, 13.00 val., trukmė 40 min. UAB KRKA Lietuva, "Naujienos kardiologijoje, KRKA vaistų kompensacija, parama" Kardiologijos sk. gydytojams
2022-12-20, 12.30 val., trukmė 60 min. UAB SERVIER PHARMA, "AH ir dislipidemijos gydymo naujovės. Gydytojų klinikinė patirtis" Vidaus ligų diagnostikos sk. gydytojams
2022-12-19, 12.00 val., trukmė 30 min. UAB "Bayer", “Rivaroksabanas ir inkstų funkscijos tausojimas:kokius įrodymus turime?" Kardiologijos sk. gydytojams
2022-12-13, 13.00 val. trukmė 30 min. UAB "Bayer", "Rivaroksabanas ir inkstų funkscijos tausojimas:kokius irodymus turime?" Vidaus ligų diagnostikos sk. gydytojams
2022-12-13, 13.00 val., trukmė 60 min. UAB SERVIER PHARMA, "AH ir dislipidemijos gydymo naujoves. Gydytojų klinikinė patirtis" Kardiologijos sk. gydytojams
2022-12-09, 8.30 val., trukmė 60 min. Berlin Chemie, "Multimodalinis nuskausminimas" Kraujagyslių chirurgijos sk. gydytojams, slaugytojams
2022-12-08, 12.00 val., trukmė 60 min. UAB SERVIER PHARMA,"AH ir dislipidemijos gydymo naujoves. Gydytojų klinikinė patirtis" Gydytojams nefrologams
2022-11-15, 13.00 val., trukmė 30 min. Boehringer lngelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas, "Emopagliflozinosavybės ir ypatumai širdies nepakankamumo gydyme". Kardiologams, vidaus ligų gydytojams
2022-11-09, 12.00 val., trukmė 15 min.  UAB KRKA Lietuva, Naujienos kardiologijoje, gatsroprotekcijoje alergologijos gydyme Šeimos, vidaus ligų gydytojams

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt