ziedas2008 06 26

Nuoširdus ačiū visam Akušerijos patologijos skyriaus kolektyvui už priežiūrą ir rūpestį, o ypač gydytojai Dianai Ramašauskaitei ir akušerei Audronei už supratimą, priežiūrą ir gydymą.

Visiems sėkmės Jūsų sunkiame ir pasiaukojančiame darbe. Kantrybės ir nuoširdumo. Didžiulis dėkui.

Greta Sinkevičienė

ziedas2008 06 09

Brangiosios gyd. Daiva Ruzgiene, slaugytoja D.Andrejeviene, slaugytojos padėjėja B.Korovaičik, V.Gineikiene ir vedėjau R.Skalski,

nuoširdžiai dėkoju už suteiktas gėrio, palaikymo ir vilties akimirkas, kurias praleidau reanimacijoje. Už tai, kad šiandien vėl galiu džiaugtis pavasariu. Už Jūsų kantrybę man skiriu Jums savo eiles, kad jos džiugintų Jus visus metus. Didelis ačiū Jums, brangieji.

Aš nežinau, ką dovanoti prisiminimui dovanų,

Tad mintimis įteiksiu Jums didžiulę puokštę

Laukinių, kvepiančių žiedų,

Kad Jūsų širdyje jinai nevystų,

Nors pabučiuota ir pirmų šalnų.

Kai bus pavasaris - težydi Jums žibutės

Visur, miškeliuos ir šlaituos!

O vasarą - rugiagėlė rugiuos.

Ateis ruduo, tegu pražys Jums astrai

Visom vaivorykštės spalvom,

O žiemą paprasta pušies šakelė

Ant Jūsų stalo pamerkta vazoj.

Ir taip kaskart, kai Jums bus baisiai liūdna,

Tegu vėl guodžia puokštė Jus mana:

Jei liūdna bus pavasarį - žibutė,

O vasarą - rugiagėlė basa,

Liūdėsit rudenį,

Tegu bučiuos Jus astrai visom vaivorykštės spalvom!

O žiemą vėl pušies šakelė te šypsos pamerkta vazoj...

Su pagarba Stasė Krupėnienė

ziedas2008 03 23

Daktare Ščerbinskai,

Sveikinu Jus su Velykų diena,

Linkiu sveikatos ir laimės kasdien,

Kad šeima būtų sveika

Ir nežinotum ligos niekada.

Nuo saviškių džiaugsmo turėtum

Ir kad visi Jus mylėtų.

Jūsų ligonis Rimanas Elizejus

ziedas2008 01 15

Jei kada žiūrėjai į krentančias snaiges, turėjai susimąstyti - kaip trumpai jos gyvena... Tiesiog nukrenta ant delno - ir nebėra.

Dažnai, kas tikra, mylima ir gera būna taip trumpai... Toks ir žmogaus gyvenimas. Norėtųsi sustabdyti laiką ir amžinai pasilikti su mylimais. Labai labai dėkoju už pratęstą laiką būti su mama, už gebėjimą išgirsti kitą žmogų, pagelbėti ir išvaduoti jį iš skausmo. Labai dėkoju visam Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus personalui.

V.J. Petkevičienės dukra Aldona Staškienė

ziedas2008 07 18

Labai dėkoju Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus medikams Natalijai Garbačevskajai, Linui Bagdonui, Marijai Petkevičienei, Gražinai Venckevičienei, Aušrai Miknevičienei už Jūsų dėmesį man, kad būtų geresnė sveikata ir kad būčiau stipresnė. Savo gera nuotaika, geranoriškumu, darbštumu padarote gyvenimą šviesesnį. Labai Jums dėkoju ir linkiu sėkmės gyvenime ir darbe.

Marija Zofija Akramienė

ziedas2008 08 11

Gerbiamieji Anesteziologijos ir chirurgijos reanimacijos skyriaus medikai,

Ačiū Jums už profesionalumą ir nuoširdumą. O svarbiausia, dėkojame už tai, kad dirbate labai garbingą, bet kartų be galo sunkų ir atsakingą darbą.

Sėkmės Jums.

Sigita Šmigelskienė

ziedas2009 03 10

Nuoširdžiai dėkoju II gimdymo skyriaus darbuotojams už galimybę į pasaulį žvelgti naujomis akimis. Galima drąsiai sakyti, kad ta naktis, kai negailėdami nieko, gelbėjote man gyvybę, yra mano antrasis gimtadienis. Sunku išreikšti žodžiais, kokia laime ir ramybe yra pripildytos mano ir mano artimųjų širdys. Sunku netgi įsivaizduoti, kas būtų, jeigu... Belieka džiaugtis ir dėkoti, dėkoti, dėkoti...

Tikiu, kad prabėgus metams Jus visus prisiminsiu, kaip didvyrius ir gelbėtojus, o paaugusi ir mano dukrytė dainuos Jums padėkos dainas.

Ypatingai norėčiau padėkoti akušerėms Liudai Drėmaitienei ir Alinai Griškevičienei, kurios visą naktį prie manęs budėjo, kaip angelai sargai. Tiesą sakant net stebiuosi, kaip į mano drebančias rankas buvo įmanoma pataikyti į veną, suleisti vaistus; kateteris išbuvo taip ilgai, o rankos nė trupučio neskaudėjo... AČIŪ!

Ana Listopacha

ziedas2008 09 22

Už tai, kad ir vėl gyvenu be skausmų ir turiu viltį dar gyventi, esu nepaprastai dėkinga profesionaliam ir dalykiškam Urologijos skyriaus vedėjui gydytojui Edmundui Štaroliui. Labai dėkinga jam ir už tai, kad sutiko mane operuoti ir toliau globoti.

Dėkoju gydytojui V. Dasevičiui už jo nuoširdumą, priežiūrą, pavaduojant gydytoją E.Štarolį. Esu dėkinga ir palatos gydytojui J.Sabaliui bei seselėms Rasai Bžėskienei, Daliai Girniuvienei, Eleonorai Dunec, Ilonai Gulbickajai. Tai tikros Gailestingosios seselės, turinčios kantrybę, švelnumą, gerumą, mokančios užjausti ir paguosti.

Dėkoju daktarei Stasei Mičelytei, kad prisiminė savo seną pacientę, drąsino ir guodė nenusiminti, teikė profesionalius patarimus.

Nuoširdus ačiū Jums visiems! Kaip gera, kad Jūs esate, sveikatos Jums, ištvermės su mumis, ligoniais. Nepalikite mūsų, tiesiančių rankas į gyvenimą.

Su pagarba Irma Korsakienė

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt